English shape=
   
Introduction-Giriş
İlk defa 1975 Ağustos'undaBangalor-Hindistan'da, bugünküadıylaHristiyanToplanmaMerkezinde(CFC) birkaçaile, inananlarınkilisesiolarakbuluştular. Matta 28:18-20'deki teşviküzerineöncekendileri İsa Mesih'inhavarileriolmayakararverdiler, dahasonraRab'bintopluluğundasadakatlihavarileryetiştirmeyebaşladılar; yenidendoğuş, içselyaşamınkutsallığı, karşılıklısevgi, ahlakipaklık, maddidestekveTanrı'nınhakikatınıbaşkalarıylapaylaşma - yalnızkenyaşamlarının her alanınıTanrı'nınsözünegöredüzenleme. Tanrıbizimuazzamşekildekutsadıvedünyanınheryerineyerleştirdi. Her şeyiRab'denbedelsizaldığımıziçin biz de busitedeki her şeyibedelsizolaraksunduk. SitemiziziyaretedensizleriRabkutsasın. Fikirlerinizibizimlepaylaşmanızdanmemnunoluruz.

Okumaya devam et...

"Bizeyazın:" - If you have any comments or questions, please write to us: [email protected]
Audio - Seskaydı
Audio messages by Zac Poonen
Books - Kitaplar
Books by Zac Poonen
Sayfayi postala | Audio - Ses kaydi| Iletisim

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)