English
Het Woord voor De Week
2016

December(4)-Er is een verschil tussen rechtvaardig...
December(3)-Zonde is het missen van Gods nabijheid
December(2)-Kerst – christelijk of heidens?
December(1)-Laat de brandende lamp van Gods Woord...

November(4)-Jezus heeft satan overwonnen
November(3)-Gezamenlijk erfgenaam...
November(2)-Paulus confronteert een leider...
November(1)-Evangeliseer en maak discipelen

October(5)-Het verschil tussen geloof...
October(4)-Hoe God iemand voorbereid...
October(3)-Onderwerping aan gezag
October(2)-Vergeving en herstel
October(1)-Geestelijke oorlogsvoering

September(4)-Christus heeft de gemeente...
September(3)-Wonen in een verterend vuur
September(2)-Word niet dronken van wijn,…
September(1)-De eerste zendingsopdracht

August(4)-Wordt geleid door de Geest
August(3)-Sta Gods plannen niet in de weg
August(2)-Deel hebben aan het lijden van Christus
August(1)-De eenheid van de Geest in het...

Juli(5)-Het grote belang van openbaring
Juli(4)-Een vrome jonge vrouw
Juli(3)-Gezegend met alle hemelse geestelijke zegeningen
Juli(2)-De eerste martelaar en Geest vervulde profeet
Juli(1)-Het werk van de Heilige Geest

Juni(4)-Leren en volgen
Juni(3)-Drie geestelijke huwelijken
Juni(2)-Kwaliteit verhogen en kwantiteit verminderen
Juni(1)-De drie verzoekingen

Mei(5)-Wij ontvangen naar de mate van ons geloof
Mei(4)-Valse leraren – seksuele zonden en liefde voor geld
Mei(3)-Waarderen en bemoedigen
Mei(2)-Drie niveaus van het christenleven
Mei(1)-Bent u een aanklager of een voorbidder?

April(4)-Titels en salarissen voor gemeenteleiders
April(3)-Bekeer u van een leven voor uzelf
April(2)-Wees een bruikbaar, gereinigd..
April(1)-Twee machtige waarheden

Maart(4)-Drie gevaarlijke zonden
Maart(3)-God heeft “helpers” aangesteld in de gemeente
Maart(2)-Barmhartigheid uit dankbaarheid
Maart(1)-De nieuw testamentische gemeente

Feb.(4)-Iedere volgeling van Jezus moet...
Feb.(3)-"Leid ons niet in verzoeking...
Feb.(2)-Het geheim om te kunnen onderscheiden
Feb.(1)-Gods heerlijkheid uitstralen vanuit ons..

Jan.(5)-Het leven en de gemeente in het Nieuwe Verbond
Jan.(4)-Een waardige ambassadeur voor Christus zijn
Jan.(3)-Er zijn verschillen in het lichaam van Christus..
Jan.(2)-Het leven van overwinning binnen gaan
Jan.(1)-Enkele prachtige waarheden voor het nieuwe..
   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)