English
Het Woord voor De Week
2009
4. Dec. 2009 - Het belang de handleiding nauwkeurig op te volgen
3. Dec. 2009 - De kracht van de herhaling
2. Dec. 2009 - Wanneer God ons zegent met voorspoed
1. Dec. 2009 - Wijsheid, onderscheid en ervaring...

4. Nov. 2009 - Een innige relatie met de Heere
3. Nov. 2009 - Zeven kenmerken van een ware ...
2. Nov. 2009 - Enkele belangrijke lessen uit het...
1. Nov. 2009 - Ware lofprijzing komt voort uit ...

5. Okt. 2009 - Het belang van gemeenschap
4. Okt. 2009 - Om ieder mens heeft God een cirkel...
3. Okt. 2009 - Een verbondsrelatie in het lichaam...
2. Okt. 2009 - Een sprekend voorbeeld van een jonge man...
1. Okt. 2009 - Aanbidding en Dienstbaarheid

4. Sep. 2009 - Een heerlijke dienst voor iedere christen
3. Sep. 2009 - De krachtige werking van het Woord van...
2. Sep. 2009 - Kracht bij God en de mensen
1. Sep. 2009 - Laat u leven een voorbeeld ter navolging...

5. Aug. 2009 - Uitoefenen van waarachtig geestelijk gezag
4. Aug. 2009 - Geestelijk wacht houden over anderen
3. Aug. 2009 - Een prachtig voorbeeld van een ware profeet
2. Aug. 2009 - Het juk van Jezus op ons nemen
1. Aug. 2009 - Misleiding door valse wonderen en tekenen

4. Juli 2009 - Ons voorecht in het Nieuwe Verbond
3. Juli 2009 - Geroepen door God
2. Juli 2009 - Beloften van de Heere aan een ...
1. Juli 2009 - Het is niet nodig dat we terugvallen

4. Juni 2009 - Vertrouwen en geloof in God in tijden...
3. Juni 2009 - Drie belangrijke waarheden
2. Juni 2009 - De Heilige Geest kan in al onze noden...
1. Juni 2009 - Geloof in Gods Wijsheid en in Gods Liefde

5. Mai 2009 - Drie belofte aangaande Gods leiding uit...
4. Mai 2009 - Zelf-gerichtheid leidt tot geestelijke dood
3. Mai 2009 - Bemoediging en vermaning zijn de twee...
2. Mai 2009 - U kunt over alle tegenstand van de vijand...

4. Jan. 2009 - Anderen helpen door eerlijke erkenning...
   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)