English
Het Woord voor De Week
Februari 2017 (1)
In de bres staan voor God - Zac Poonen
(Taking a Stand for God)

God is altijd op zoek naar tenminste één persoon die voor God in de bres staat (zoals wij kunnen lezen in Ezechiël 22:30). Op een bepaald moment vond Hij Enoch, toen Noach daarna Abraham en later Elia en Johannes de Doper, enz.

"Het is een noodzaak dat u de in de plaats waar u woont een Daniel wordt voor God."

In Babylon vond Hij Daniel. Hoewel de Bijbel, in Daniel 1:7, de drie vrienden van Daniel noemt: Hananja, Misaël en Azarja (die later de namen Sadrach, Mesach en Abed-Nego kregen) wordt er in Daniel 1:8 gezegd dat het alleen Daniel was “die in zijn hart vastbesloten was om zich niet te verontreinigen”. Het was pas daarna dat de andere drie ook de moed hadden om voor God in de bres te staan. Er zijn onder de gelovigen, op vele plekken in de wereld, veel Hananja’s, Misaël’s en Azarja’s, die niet de moed hebben om het voor zich voor God op te nemen, maar die voor God in de bres springen wanneer er onder hen een Daniel opstaat en het voor God opneemt. Wees daarom, waar u ook bent, vastbesloten om een Daniel voor de Heere te zijn.

Wij kunnen iets vergelijkbaars – maar duivels – aan de andere kant waarnemen. Er waren in de hemel veel engelen die in het begin waarschijnlijk een beetje ontevreden waren over bepaalde dingen, maar niet de moed hadden om hier iets tegen in te brengen, totdat Lucifer in hun midden opstond. Toen Lucifer (het hoofd van de engelen) uiting gaf van zijn ongenoegen volgde direct een-derde van de engelen hem (Openbaring 12:4). Deze miljoenen engelen werden gelijk met Lucifer uitgeworpen – en dit zijn de demonen van vandaag die mensen bezetten. Het is een principe van God dat Hij “de trotsen van hart uit hun midden wegdoet, zorgen dat zij zich niet meer kunnen verheffen en overal de nederigen van hart en bescheiden mensen doet overblijven” (Zefanja 3:11-12). Dit is hoe God eeuwen geleden de hemelen reinigde – en dit is de wijze waarop Hij vandaag de dag de gemeente (kerk) ook reinigt.

Er zijn twee bewegingen die op dit moment in de wereld gelijk met elkaar oplopen: De Daniels die de tweeën en drieën verzamelen die voor God op de bres staan; en de Lucifers die hun miljoenen leiden op een weg van onreinheid, rebellie ten opzichte van autoriteit en ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Het zijn echter de tweeën en drieën, met de Daniels, die uiteindelijk zullen overwinnen – omdat zelfs één persoon, samen met God altijd in de meerderheid is. Wanneer God lokaal geen Daniel kan vinden, dan vindt de duivel wel iemand die mensen op zijn pad kan brengen. Het is daarom belangrijk dat u een Daniel wordt in uw omgeving – iemand die zich in zijn hart voor neemt om zich niet te verontreinigen, door ongehoorzaam te zijn zelfs maar het kleinste gebod van God en dat u voor God op de bres staat, zelfs wanneer u in een leeuwenkuil wordt gegooid.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)