English
Het Woord voor De Week
Januari 2017 (3)
Kanaän of Egypte - Zac Poonen
(If God Has Called You to Be In "Canaan", Don't Move To "Egypt")

God heeft tegen u gezegd dat u naar Kanaän moet gaan, maar daar is een hongersnood, wat doet u? U leeft of op basis van uw verstand/gevoel of u leeft bij wat God tegen u zegt door Zijn Geest, één van de twee. Er staat in de Bijbel een prachtig vers over wat Jezus hierover zegt: “Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen” (Jesaja 11:3 HB). Dit is echter niet de manier waarop de mens leeft. Wanneer wij iets horen of zien van een hongersnood in “Kanaän”, dan nemen wij direct een beslissing met dat wat onze ogen zien, onze oren horen en ons knappe verstand ons ingeeft. Wij besluiten dat Kanaän beslist niet de plek is waar wij op dit moment moeten zijn. Wij moeten verder. Wij hoeven God niet om raad te vragen, omdat wij op ons eigen “gezonde” verstand vertrouwen! Dat is wat Abram deed: “Abram besloot naar Egypte uit te wijken” (Genesis 12:10). Wie zei tegen hem dat hij naar Egypte moest gaan? God niet, maar zijn eigen verstand! Is God niet in staat om tijdens een hongersnood iemand te laten overleven? Natuurlijk kan Hij dat! “Gelukkig is de man die op de Heere vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt” (Jeremia 17:5-8). De mens die op de Heere vertrouwd zal geen stap zetten voordat God tegen hem gezegd heeft om dat te doen. Dat is wat de Jezus tegen satan zei in de woestijn toen Hij verzocht werd. Satan zei tegen Jezus om de stenen in broden te veranderen. Er was een hongersnood in de woestijn en er was geen supermarkt in de buurt. Jezus antwoorde echter: “De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord, dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4).

"De mens die op de Heere vertrouwd zal geen stap zetten voordat God tegen hem gezegd heeft om dat te doen"

Abram leefde ook niet op die manier. Hij besloot om bij brood alleen te leven. Dus, omdat er brood in Egypte te krijgen was ging hij daar naar toe. Dit is hoe tegenwoordig veel christelijk werk gedaan wordt. De meeste christelijke werkers gaan niet daar naar toe waartoe de Heere hen geroepen heeft. Zij gaan daar waar zij een goed salaris kunnen verdienen, waar veel brood beschikbaar is. Zij sluiten zich aan bij organisaties waar geen geldgebrek is. “Egypte” kan een comfortabele plek zijn om gedurende een hongersnood te zijn. De vraag is echter of dat de plaats is waar God wil dat u bent. Wanneer God u geroepen heeft om in “Kanaän” te zijn, dan moet u niet naar “Egypte” gaan. Wanneer u niet hoort wat God tegen u zegt, doe dan hetzelfde wanneer u op de proef gesteld wordt. Leef bij de woorden die uit de mond van God komen, zoals Jezus deed. Zijn houding was: “Ja, brood is nodig om te leven, maar God gehoorzamen is een grotere noodzaak”.

Wanneer satan in staat was om zelfs Jezus op deze wijze te verleiden, denkt u dan dat hij niet in staat is om dat bij u te doen; om daar heen te gaan waar veel brood te krijgen is? Wanneer u fulltime christelijk werk doet en met financiële problemen te maken hebt, dan zal satan tegen u zeggen om te zorgen dat u bij een andere organisatie of gemeente meer geld kunt verdienen en daarnaartoe moet vertrekken. Dat God barmhartig voor u zal zijn zodat u op zo’n moment niet naar satan zult luisteren en op die wijze uw leven kapot maakt.

Wat was het gevolg van Abrams’ vertrek naar Egypte? Hij moest daar een leugen vertellen dat zijn vrouw, zijn zuster was. U kunt in grote problemen komen wanneer u naar “Egypte” gaat. U moet leugens vertellen, valse rapporten schrijven, dingen verklaren die niet 100% waar zijn, compromissen sluiten met uw geweten, enz. Sarah was 65 – 70 jaar oud, maar moet nog een zeer attractieve vrouw geweest zijn, omdat de farao, de koning van Egypte haar nog in zijn harem wilde opnemen. Het droevige is echter dat toen Abram zag dat zijn vrouw werd meegenomen om in de harem gebracht te worden, hij zijn eigen leven meer liefhad, waardoor hij de farao niet de waarheid durfde te vertellen. Wanneer wij in het nauw gebracht worden, dan is dat het ogenblik waarop wij kunnen laten zien of wij de waarheid liefhebben of niet.

Ik wil nog graag op iets heel ernstigs wijzen. Iets wat 4000 jaar geleden in Egypte gebeurde heeft de daaropvolgende jaren, zelf tot op de dag van vandaag, grote gevolgen gehad. Toen Abram in Egypte was zag hij dat de rijke mensen vrouwelijke bedienden in hun huizen hadden en hij besloot dat hij ook een bediende wilde. Dus nam hij de bediende die Hagar heette. Toen hij uit Egypte vertrok nam hij haar mee. Sarah hoefde nu niet zelf meer al het werk in de tent te doen. Hagar was er om haar hierbij te helpen. Later, toen Sarah geen kinderen kon krijgen, was Hagar er ook om haar hiermee te helpen! Door Hagar kwam Ismaël, wiens nageslacht 4000 jaar lang in conflict is geweest en nog steeds is met het nageslacht van Izaäk. Dit alles begon door één persoon die één maal niet naar God luisterde. U zult misschien zeggen ”maar het merendeel luisterde hij wel naar God”. Oké, dat is waar, maar wij zien hier het gevolg van één keer niet naar God luisteren. Ik hoop dat deze boodschap serieus bij ons binnen dringt.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)