English
Het Woord voor De Week
Januari 2017 (1)
Volg Jezus als uw voorbeeld in het nieuwe jaar - Zac Poonen
(Following Jesus’ Example in the New Year)

Het leven van Jezus was het mooiste, meest ordelijke, meest vredige en gelukkigste dat deze wereld ooit gezien heeft. Dit kwam omdat Hij in totale gehoorzaamheid leefde aan Gods Woord. Daar waar perfecte gehoorzaamheid is aan God, daar is volmaaktheid en schoonheid – zoals wij kunnen zien aan de sterren en planeten. “Het eerbiedig ontzag voor de Heere is een bron van leven” (Spreuken 14:27) – Jezus gehoorzaamde ook aan de opdracht, “leef voortdurend in eerbiedig ontzag voor de Heere” (Spreuken 23:17).

Toen Jezus op aarde wandelde, zagen de mensen in Hem het hemelse leven. Zijn medeleven, Zijn rekening houden met anderen, Zijn puurheid, Zijn opofferende liefde, en Zijn nederigheid waren allemaal een weergave van een goddelijk leven. Nu is de Heilige Geest gekomen om deze hemelse goddelijke natuur in onze harten uit te storten. Wij zijn door God op deze aarde gezet om dit hemelse leven op deze aarde openbaar te maken en aan de mensen om ons heen te laten zien.

In Efeziërs 2:10 kunnen wij lezen dat God met ieder van ons een specifiek plan voor zijn of haar leven heeft. Hij heeft gepland waar wij zullen wonen en wat wij iedere dag zullen doen. In iedere omstandigheid moet Zijn keuze wel de beste zijn, omdat Hij ons zo goed kent en Hij met elke omstandigheid rekening houdt. Daarom is het het verstandigste om onszelf in ieder omstandigheid volledig aan Hem over te geven - zowel in belangrijke als minder belangrijke aangelegenheden.

Wees iemand die luistert

Wanneer wij iedere dag Gods wil te doen, dan moeten wij er de gewoonte van maken om iedere dag naar God te luisteren. Zoals Jezus tegen Maria zei in Lukas 10:42, wat wij het meeste nodig hebben, boven iets anders, is het luisteren naar Zijn Woord. In het allereerste hoofdstuk in de Bijbel lezen wij dat God iedere dag Zijn Woord sprak en het resultaat was dat de aarde iedere dag een beetje meer zijn vorm kreeg.

Wanneer wij dit jaar gevormd willen worden naar het beeld van Christus, dan is de meest belangrijke voorwaarde hiertoe, iedere dag naar God te luisteren en Hem te gehoorzamen.

Echt geestelijk zijn gebeurd door het ons ontzeggen om onze eigen wil te doen en constant gehoorzaam te zijn aan wat God van ons vraagt om dag na dag Zijn wil te doen. Het was deze constante gehoorzaamheid aan de wil van de Vader die Jezus in staat stelde om geliefd te zijn bij Zijn Vader. Wij kunnen ook door God geliefd zijn wanneer wij ervoor kiezen om dit jaar, iedere dag, ook die weg te bewandelen.

Er worden twee dingen genoemd over de wijze waarop Jezus de eerste dertig jaar van Zijn leven leefde: “Hij heeft dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven” (Hebreeën 4:15) en “Christus heeft nooit zijn eigen belang gezocht” (Romeinen 15:3). Jezus weerstond, in geloof, iedere verleiding die op Zijn pad kwam en Hij heeft nooit, in geen enkele omstandigheid of aangelegenheid, Zijn Eigen belang nagestreefd. Dit jaar Jezus navolgen houdt in eerste instantie in dat u in deze twee dingen Zijn voorbeeld volgt.

Het onderdeel van ons lichaam wat wij dagelijks het meest gebruiken is onze tong. Jezus gebruikte Zijn tong om anderen te bemoedigen, zo werd Zijn tong, in Gods handen, het een instrument tot leven. Hij sprak gerichte woorden tot de bezorgde mensen om hun zwaarmoedige geest te verlichten. Jesaja 50:4 verteld ons dat, omdat Hij dagelijks naar de stem van Zijn Vader luisterde, Hij een passend woord had voor iedere bezorgde ziel die Hij tegenkwam. Wij kunnen dit jaar ook een gezegende bediening hebben voor iedere bezorgde ziel die wij dagelijks tegen komen, namelijk wanneer wij er ook de gewoonte van maken om hele dag naar God te luisteren. Wanneer wij ieder nutteloos woord weigeren uit te spreken en ervoor kiezen om alleen woorden van waarde te spreken in onze dagelijkse gesprekken, dan zal God ons Zijn woorden geven en onze mond tot Zijn mond maken – zoals Hij dat met Jeremia deed (Zie Jeremia 15:19).

Wees een aanbidder

Jezus zei in Mattheüs 4 vers 10, “Aanbid de Heere, uw God, en geef niemand anders eer”. Let op het feit dat aanbidding vooraf gaat aan dienen. Jezus sprak ook de woorden, “De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden” (Johannes 4:23).

Aanbidden is niet het zingen van liederen tot de Heere op zondagmorgen, maar alleen naar Hem verlangen en naar niets anders op aarde, iedere dag opnieuw. (Psalm 73:25). Zeg tegen de Heere, vanuit uw hart, dat u niet geïnteresseerd bent in iets materieels of werelds, maar dat u in dit nieuwe jaar alleen geïnteresseerd bent om vervuld te zijn met de Heilige Geest, zodat u iedere dag voor Hem kunt leven. Wanneer u dat oprecht meent, dan zult u de Heere ontmoeten en zal dit komende jaar het beste zijn die u ooit hebt meegemaakt. God zal heel dicht bij u zijn en u meer en meer vormen naar het beeld van Christus. Hij zal u tot zegen doen zijn voor anderen.

Jezus was de gelukkigste mens die ooit op aarde rondgelopen heeft. Zijn geluk kwam voort uit het doen van de wil van Zijn Vader – en niet door het hebben van een gemakkelijk leven. Hij kende Zijn Vader als volmaakte liefde en dus gaf Hij zich vol vreugde over aan hetgeen de Vader op Zijn pad bracht. Dat was het geheim van Zijn leven. Geloof hebben betekent, geloven in een God die volmaakt is in liefde en wiens opdrachten allemaal voor ons bestwil zijn.

In Psalm 16:8 staat geschreven, “Ik heb de Heere altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind”. Dat is de manier waarop Jezus leefde (Handelingen 2:25). Hij was nooit in de war omdat Hij altijd in de tegenwoordigheid van Zijn Vader was en dus was Hij altijd ook vol van vreugde, “mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn” (Psalm 16:11). Dat is de manier waarop God wil dat ook wij leven.

Jezus was niet geïnteresseerd in het minimale dat de Vader van Hem verlangde, maar eerde het maximale dat Hij aan Zijn Vader kon geven. Onze houding zou ook moeten zijn: “Wat is het maximale in dit aardse leven dat ik dit komende jaar aan de Heere kan geven?”

Wees dit jaar dus iemand die luistert naar God en een aanbidder is van God, dan zult u zeker een gezegend nieuw jaar hebben!! Amen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)