English
Het Woord voor De Week
December 2016 (3)
Zonde is het missen van Gods nabijheid - Zac Poonen
(Sin is "Coming Short of the Glory of God")

Wat is de duidelijkste definitie van zonde?

1 Johannes 3:4 zegt hierover: " …elke zonde is een overtreding van de wet.” Dit verwijst naar zonden volgens de tien geboden.

Jakobus 4:17 zegt: "Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij". Dit heeft betrekking op zonden door nalatigheid.

De duidelijkste definitie van zonde vindt men in Romeinen 3 vers 23: "Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid [glorie]."

Zonde is niet het niet houden van de tien geboden of zelfs niet het kunnen voldoen aan de normen die Jezus vastlegde in de Bergrede (Mattheüs 5-7). Het is het “missen van de heerlijkheid van God”.

Wat is dan de heerlijkheid (nabijheid) van God? ”Het Woord is vlees geworden en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien… vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14). Gods glorie was te zien in het leven van Jezus Christus. Dus wanneer wij de twee verzen (Johannes 1:14 en Romeinen 3:23) samenvoegen dan zien wij dat zonde iets als niet Christus gelijk is. En wie kan dan zeggen dat hij compleet zonder zonde is? Niemand, omdat niemand van ons al helemaal aan Christus gelijk is.

Zij, die een lagere norm hanteren over wat zonde is, denken misschien dat zij geheel zonder zonde zijn. Examens in Gods koninkrijk doet men niet voor 40 maar voor 100%. Alles wat niet totaal gelijk is aan Christus is zonde. Er zijn gelovigen die denken dat zij minder zondig zijn dan anderen. Dat zou te vergelijken zijn met een student die 2% van zijn examen gehaald heeft en van zichzelf denkt dat hij beter is dan een medestudent die 1% van zijn examen gehaald heeft. Beiden zijn gezakt voor het examen! Zelfs wanneer u in staat zou zijn 99% te halen dan zou u in dezelfde klasse vallen als zij die een nul scoren. “Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden” (Jakobus 2:10 Het Boek).

Door het kennen van duizenden christenen in mijn leven, ben ik tot de conclusie gekomen dat het fundamentele probleem bij het grootste deel van hen is dat zij zichzelf, in Gods ogen, nog nooit bekeken hebben als smerige, voor niets-goeds zondaren. Zij willen nog wel toegeven dat zij zondig zijn, maar niet zo erg als sommige anderen. Dit weerhoudt hen ervan om te kunnen genieten van de volle kracht van de Heilige Geest tot volledige bevrijding in hun leven.

Velen gaan zonde uit de weg uit angst voor de straf die zij denken te kunnen krijgen, maar wanneer God iemand ziet zondigen dan denkt Hij aan de glorie, Zijn nabijheid, die hij misloopt. Er is een glorie die u in de eeuwigheid zult mislopen wanneer u iets van zonde toestaat in uw leven. De mate waarin u zonde tolereert zal de mate zijn waarmee u Gods glorie, of anders gezegd, nabijheid zult missen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)