English
Het Woord voor De Week
December 2016 (1)
Laat de brandende lamp van Gods Woord schijnen in de duisternis - Zac Poonen
(Let The Flashlight of God's Word Shine into the Dark Corners)

Wanneer u een gemeente wilt beginnen naar Gods hart, dan moet u ernaar streven om God op ieder terrein te gehoorzaam te zijn. Het is niet Gods intentie om u zo af en toe, in uw persoonlijke leven, naar overwinning te leiden, maar Hij wil dat iedere dag doen. Dit gebeurt niet uit uw eigen kracht. God zelf zal u altijd – in Christus – naar een overwinningsleven leiden. Een oprechte dienaar van God zal kunnen getuigen: “God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden.” (2 Korintiërs 2:14 HB). Het was de geur van Christus die Paulus verspreidde, waar hij ook ging en niet zijn eigen geur. Dus aan God alle glorie en eer.

Voor sommigen was Paulus echter een geur van de dood (2 Kor. 2:16). Niet iedereen stelt de ware evangelieboodschap op prijs. Men zou toch denken dat iedereen verrukt is om de boodschap van overwinning te horen. Velen echter houden niet van deze boodschap, omdat het hun zonden openbaard.

Toen Jezus kwam om Gods leven in de praktijk te brengen, werd Hij door velen gehaat en ten slotte gedood. Veel christelijke leiders zijn vandaag de dag niet anders. Zij willen niet dat hun liefde voor geld, liefde voor eer en hun verslagen gezinsleven aan het daglicht komt door de boodschap van een constant leven in overwinning. Dus hebben zij een hekel aan u wanneer u de boodschap van overwinning brengt. Zij haten u omdat u een licht laat schijnen op hun zonden. Wanneer iemand een overval pleegt in het duister en u met een lamp op hem schijnt, dan zal hij u daarom zeker haten.

Een oprechte dienaar van God zal met de lamp van Gods Woord in de donkere plekken van de harten van mensen schijnen. Zij die de zonde liefhebben zullen een enorme hekel aan hem hebben en hem een valse profeet of wettisch noemen – omdat hij hun zonden aan het licht brengt, maar zij die tastend in het donker ronddolen, op zoek naar veilige uitgang, zullen hem dankbaar zijn, omdat zij nu de weg kunnen zien die zij gaan. Dus, er zijn twee manieren waarop mensen reageren op het licht. Sommigen haten het en sommigen zijn heel dankbaar. Jezus vervult ons met de Heilige Geest en manifesteert overal Zijn kracht en Zijn overwinningsleven door ons. Sommigen zijn ons daar dankbaar voor en anderen hebben een enorme hekel aan ons en haten ons zelfs hierdoor. Hierdoor wordt echter wel de ware aard van de betreffende persoon bloot gelegd.

2 Korintiërs 2:17 is een tekst die iedere christen werker zich ter harte moet nemen door niet: “…Gods boodschap uit te dragen om er zelf beter van te worden”. Wat Paulus bedoeld is: “wij zijn niet als andere verkondigers van Gods Woord door er geld aan te verdienen of status aan over te houden.” Iedereen die de Heer dienst moet aan het einde van zijn leven kunnen zeggen “Ik heb geen enkele dag in mijn leven Gods Woord verkondigt om er geld of eer mee te verdienen”. Laat de handelaren in groente en fruit en de verkopers van wereldse producten handeldrijven voor geld, maar wij verhandelen Gods Woord niet. Wij dienen om niet, zonder giften of betalingen of eer te verwachten voor onze diensten. Zoals de Heer ons alles voor niets heeft gegeven, zo geven ook wij alles voor niets aan anderen. Dit is dé waardigheid voor een ware dienaar van God.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)