English
Het Woord voor De Week
November 2016 (4)
Jezus heeft satan overwonnen - Zac Poonen
(Jesus's Triumph Over Satan )

In Colossenzen 2:14-15 staat geschreven: "Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn." (HB)

Wij lezen hier dat Jezus voor ons twee dingen heeft gedaan aan het kruis:

In de eerste plaats heeft Hij onze schuld bij God ingelost. Gods wet omvatte een lijst van geboden waaraan wij ons moesten houden, maar wij hebben al deze regels overtreden. Iedere zonde die wij gedaan hebben is een schuld van ons aan God, onze Schepper – en wij hebben allemaal in ons leven een gigantische schuld opgebouwd. Jezus heeft onze schuld in zijn geheel aan het kruis betaald en de lijst met schulden verscheurd. Er staan nu op onze naam geen schulden meer open.

Het tweede wat Jezus aan het kruis gedaan heeft is dat Hij het wapentuig van alle demonische krachten en machten weggenomen heeft. Toen Jezus hen overwon aan het kruis, heeft Hij hun wapens weggenomen.

Wij kunnen ons hierbij het volgende beeld vormen: Heel veel demonen hadden machinegeweren die hun lopen gericht hadden op hulpeloze mensen zoals wij – en wij waren bang voor hen. Zij schoten constant op ons en wij moesten daardoor voortdurend dekking zoeken. Jezus nam echter al hun machinegeweren weg en gaf ze aan ons. Nu moeten zij voor ons op de loop gaan. Wij hoeven niet meer bang te zijn voor Satan en zijn trawanten.

Wanneer wij met een rein geweten en in nederigheid leven, dan kunnen wij te allen tijde, in de naam van Jezus, in overwinning leven over alle machten van Satan.

“De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18:10).

Satan en al zijn demonen zijn voor eens en voor altijd verslagen aan het kruis. Wanneer u ooit een door een demon-bezet persoon tegenkomt, herinner deze demon er dan aan dat hij verslagen is aan het kruis. Zijn machinegeweer is aan het kruis weggenomen en hij heeft geen enkel wapen meer. U kunt nu met en in de naam van Jezus op de demon schieten. Het maakt niet uit wanneer u niet zo sterk bent. Zelfs de zwakste soldaat kan met een machinegeweer op een vijand schieten die geen wapens heeft. Zelfs een Goliath van een demon zal voor u neer vallen. De Naam van Jezus is het machtigste wapen van alles.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)