English
Het Woord voor De Week
November 2016 (3)
Gezamenlijk erfgenaam van een leven vol van genade - Zac Poonen
(Joint Heirs of the Grace of life)

In 1 Petrus 3:1 wijst Petrus ons, met betrekking tot vrouwen die onterecht lijden, op het voorbeeld van Christus die onterecht geleden heeft. “Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt”. “Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen” (1 Petrus 2:21). Vrouwen die onredelijke echtgenoten hebben, wordt een grote kans geboden om in de voetsporen van Jezus te treden. Toen Jezus onterecht lijden te verduren had, zelfs toen Hij zonder te klagen aan het kruis hing, had een romeinse Centurion, die al veel mensen gekruisigd had, zoiets nog nooit meegemaakt en getuigde “dit is waarlijk de Zoon van God” en bekeerde zich terstond. Een dief die naast Jezus aan een kruis hing had zoiets ook nog nooit gezien en geloofde dat Jezus de Zoon van God is, “en hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent”. Hij bekeerde zich ook. Wanneer uw onredelijke echtgenoot uw houding als die van Christus ziet, zal hij zich ook bekeren. Petrus zegt hierover: “opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden” (1Petrus 3:1). Veel christenvrouwen proberen hun echtgenoten te overtuigen en te bekeren door tegen hen te preken, maar hoe meer zij tegen hen preken, hoe verder zij van God af dwalen. Probeer in de toekomst de overgave-methode en stop tegen uw echtgenoten te preken.

Hierna onderwijst Petrus de vrouwen over hun fysieke uitstraling. Niet met een uitdagende haarstijl, goud, juwelen of dure kleding maar met de innerlijke schoonheid van “een zachtmoedige en stille geest” (1Petrus 3:4). Die schoonheid zal nooit vervliegen en nooit verdwijnen. Dat is de verborgen schoonheid waar God naar zoekt. Het is heel waardevol in Zijn ogen. De meeste mannen in de wereld van vandaag zijn blind voor deze échte schoonheid, omdat zij God niet kennen.

Wanneer jonge mannen mijn advies vragen met welk type zuster zij het beste kunnen trouwen, dan vraag ik hen: “Wil jij met een vrouw trouwen die waardevol is in Gods ogen?” Daarna wijs ik hen op het voorgaande bijbelvers en zeg ik tegen hen, “Kijk uit naar een vrouw die de niet te doven schoonheid heeft van een zachtmoedige en stille geest”. Dit wijst niet op een niet spreken maar een stilte in haar geest. Het gaat hier niet over de vraag hoe veel zij spreekt maar hoe zij spreekt en hoe zij zichzelf gedraagt. Petrus zegt dat dit de manier was hoe godvrezende vrouwen - zoals Sarah die Abraham gehoorzaam was - (1Petrus 3:5-6) zich gedroegen. Wij kunnen weten wanneer een zuster “de ware genade van God” ontvangen heeft, namelijk wanneer zij de uitstraling heeft van een zachtmoedige en stille geest.

Hoe kunnen wij weten of een echtgenoot weet wat “de ware genade van God” is? Petrus zegt dat men dat kan zien aan zijn manier van leven in het begrijpen van zijn vrouw en haar respecteert als “brozer dan hij zelf is”. Een dergelijke echtgenoot zal nooit een zware last op de schouders van zijn vrouw leggen die hij zelf kan dragen. Wanneer, bijvoorbeeld, u en uw vrouw op reis zijn met twee koffers – een kleine en een grote – dan zult u zeker de grote koffer dragen en uw vrouw de kleine. Zo moet het ook zijn in het gezin. Er zijn in het gezin veel lasten die vrouwen te dragen hebben en veel zwaarder zijn als koffers, waarbij veel echtgenoten zelfs geen vinger optillen om hun vrouwen te helpen, laat staan het van hen overnemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de vrouw ‘s morgens worstelt om het ontbijt klaar te maken, terwijl zij voor de baby moet zorgen en de andere kinderen klaar moet maken voor school. Haar man zit misschien rustig de Bijbel te lezen en vraagt aan God om hem een nieuwe openbaring te geven! Wanneer hij oren heeft om te horen dan zal hij horen wat God tegen hem te zeggen heeft namelijk: “Doe jouw Bijbel dicht en help jouw vrouw!” Een echtgenoot die deze woorden gehoorzaamd heeft “Gods ware genade” begrepen. Wanneer een man en vrouw op deze wijze door het leven gaan dan zijn zij “gezamenlijk erfgenaam” – samen koning en koningin – van de ware genade van het leven. Wat een krachtig getuigenis voor Christus is een dergelijk gezin, in deze verdorven wereld!

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)