English
Het Woord voor De Week
November 2016 (2)
Paulus confronteert een leider van de gemeente - Zac Poonen
(Paul Confronting Peter A Senior Leader of the Church)

In Galaten 2:11 kunnen wij lezen hoe Paulus zelfs Petrus confronteerde met zijn verkeerde zienswijze. “Toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in”. Laten wij hierbij niet vergeten dat het Petrus was die hem publiekelijk welkom geheten had en erkende dat Paulus een door God gegeven bediening had (Gal. 2:9). Toch stond Paulus tegen hem op. Hier zien wij iets prachtigs bij Petrus, Jacobus en Johannes. Paulus, die een stuk jonger was als zij, begon met een omvangrijkere bediening als zij – en zij hadden de genade dit te onderkennen en hem hierin te bemoedigen. Tegenwoordig is het zeldzaam dat men oudere dienaren van God tegenkomt die de genade hebben om te onderkennen dat er een zalving rust op een jongere broeder. Paulus confronteert Petrus, een leidinggevende oudste van de gemeente, hierna en zegt tegen hem dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Dat is vergelijkbaar met een jonge gemeentewerker die tegen een leidinggevende binnen zijn denominatie zegt “Dat is niet juist”.

Waarom zijn er tegenwoordig zo weinigen als Paulus? Omdat; de meeste christenen zijn diplomatisch en zijn ernaar op zoek om bij anderen in een goed blaadje te komen. Zij maken de fout door hun compromitterende houding aan te zien voor zachtmoedigheid en nederigheid. Wanneer het aankomt op de waarheid van het evangelie, dan moeten wij niet op zoek gaan naar onze reputatie. De waarheid is niet óns eigendom. Het is Gods eigendom en wij moeten dit verdedigen. De meeste christenen zullen hun aardse bezit met hand en tand verdedigen, maar wanneer het aan komt op Gods bezit – de waarheid – dan geven de meeste christenen niet thuis. Dat is het bewijs dat zij alleen zichzelf liefhebben. Zij hebben God of Zijn waarheid niet lief. Paulus had echter de waarheid lief.

Wanneer iemand Paulus zijn jas of hemd had willen stelen, had hij hen gewoon hun gang laten gaan, maar toen zij de waarheid van Gods woord wilden ontvreemden, vocht hij voor de waarheid. Dat is hoe ieder godvrezend persoon is. Hij hecht meer waarde aan Gods waarheid dan aan zijn persoonlijke bezittingen. Wanneer eenieder van u net zo veel waarde zou hechten aan Gods waarheid dan aan zijn eigen bezittingen, dan zou u meer gegroeid zijn. Ik zie maar weinig mensen die opkomen voor de waarheid. De meeste predikers zijn zogenaamde “people-pleasers”. God heeft dus niet de mogelijkheid om hen als profeten in te zetten. God zal u onder verschillende omstandigheden op de proef stellen om te kunnen vaststellen wie u tevreden wilt stellen. Hier testte God Paulus om te zien of hij Petrus een plezier zou doen. Petrus was een oudere onder de apostelen (Gal. 2:12). Hij had zich de gewoonte eigen gemaakt om samen met de niet-joden te eten, maar toen er enkele van de oudsten van Jacobus (uit Jeruzalem) kwamen werd hij bang wat Jacobus hiervan zou denken en ging hij weg van de tafel van de niet-joden. Dat is de reden waarom Paulus zich verzette tegen Petrus. Zelfs Barnabas was ontstemd van het hypocriete gedrag van Petrus (Gal. 2:13). Barnabas was ook ouder dan Paulus. Hij was een zachtaardige en zachtmoedige man. Zijn houding kan als volgt zijn geweest: “Broeder Petrus is een oudere broeder. Laat ik daarom maar niets zeggen en deze godvrezende man maar niet oordelen”. De houding van Paulus was echter: “Het is niet de vraag of hij meer of minder godvrezend is. Ik vergelijk hem niet met mijzelf, maar wat hij doet is tegengesteld aan de blijde boodschap die wij verkondigen. Wat is verkeerd aan het samen eten met de niet-joden? Waarom moeten wij bang zijn voor wat broeder Jacobus hierover te zeggen heeft?”

Bent u bang om iets te zeggen over de mening van oudere broeders wanneer zij iets verkondigen wat niet de waarheid is? Het is door vastberadenheid en onbevreesde mensen, zoals Paulus in de eerste eeuw, dat wij het zuivere evangelie van het Nieuwe Testament tot onze beschikking hebben. Het is vanwege de onbevreesde mensen die de afgelopen 20 eeuwen voor de waarheid van het evangelie gestreden hebben en niet om de mens een plezier te doen, dat wij nog het zuivere evangelie tot onze beschikking hebben. Laten wij God danken voor zulke mensen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)