English
Het Woord voor De Week
October 2016 (4)
Hoe God iemand voorbereid tot Zijn dienst - Zac Poonen
(How God Prepares a Man for the Ministry)

Er is iets belangrijks wat Paulus benadrukt tegen het eind van zijn leven: “Kijk naar mij als voorbeeld”, zegt hij, “Kijk hoe ik geleefd heb”. Dit is wat hij herhaaldelijk tegen Timotheüs zegt. (1 Timotheüs 1:12).

Zelfs wanneer God soeverein mensen roept om in Zijn dienst te staan, dan nog test Hij de persoon voordat hij in een bediening mag. Paulus is over een periode van 10 jaar getest (van Handelingen 9 waar hij zich bekeerd heeft, tot Handelingen 13 waar hij in zijn bediening uitgezonden werd). Wat is er in deze 10 jaar bij Paulus gebeurd? God lette op Paulus of hij trouw aan hem was in zijn dagelijkse leven als christen. Nadat God hem over een periode van 10 jaar geobserveerd en getest had en zijn trouw gezien had, zei Hij: “Nu kan ik jouw uitzenden om Mij te dienen”.

Wanneer God u geroepen heeft, zal Hij u eerst op de proef stellen. Ik weet dat God mij 16 jaar lang getest heeft (waarvan 9 jaar als fulltime christelijk werker) voordat Hij mij Zijn bediening gaf – het bouwen van nieuw-verbonds gemeenschappen. U moet er niet van uitgaan dat zodra u in christelijk werk stapt, dat u een door God gezalfde bediening uitoefent. God zal u uitproberen of u trouw bent in de kleine dingen. Wanneer u trouw bent in de kleine dingen zoals zijn trouw in het bestuderen van Zijn woord, trouw in het omgaan met geld, trouw in het gebruik van uw tijd, reinheid, oprechtheid, eerlijkheid en nederig ten opzichte van autoriteit die God boven u gesteld heeft, pas dan, misschien na 10 jaar, zal God u in een voor Hem effectieve bediening plaatsen. Wanneer God Zelf u een bediening geeft, dan zult u in één jaar meer kunnen betekenen dan in 30 jaar wanneer u een bediening uitoefent naar uw eigen ideeën. Paulus zegt: “Hij (Christus) gaf mij een plaats in de bediening”… (1 Timotheüs 1:12). Het was niet een mens die Paulus aanstelde. “…ik, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker”, zegt hij in vers 13.

God plaats bekeerde zondaren, die eens slecht waren, in de bediening. Dit is een bemoediging voor iedereen die in het verleden een slecht en zondig leven geleefd heeft. In een schrijven uit de 2e eeuw zegt de auteur dat Jezus Christus, om te laten zien dat Hij niet gekomen is om de rechtvaardigen te roepen maar de zondaren om zich te bekeren, hij enkelen van de meest zondige mensen uit Zijn tijd koos om Zijn apostelen te worden. Paulus was één van hen. “Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben” (1 Timotheüs 1:15).

God kiest dus niet noodzakelijkerwijs hen uit die opgevoed zijn in een godvrezend gezin en die een “schoon” leven geleid hebben. Velen van hen die Hij inzet zijn zo, maar Hij kiest ook hen die in de diepste zonde geleefd hebben. Hij kiest overspelers, dieven, dronkaards en drugs verslaafden en maakt hen tot apostelen om te bewijzen dat zonde in iemands onbekeerde leven hem niet diskwalificeert om zelfs een apostel te worden. Paulus, de grootste zondaar werd de grootste apostel. God kan veel door eenieder van u doen wanneer u zich bekeerd van uw zonden en op Hem vertrouwd.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)