English
Het Woord voor De Week
October 2016 (2)
Vergeving en herstel - Zac Poonen
(Restoration and Forgiveness)

In 2 Corinthiërs 2 kunnen wij lezen over het herstel van de relatie van een broeder die door Paulus eerder gedisciplineerd was geweest (1 Corinthiërs 5).

In 2 Corinthiërs 2:6-8 zegt Paulus “Het is nu tijd om hem te vergeven en te bemoedigen”. De betreffende broeder had zijn les geleerd doordat iedereen in de gemeente hem meed – en hij had ondervonden hoe donker het was, buiten in de wereld. Hij had dingen recht gezet en zijn zondige leven opgegeven. Nu was hij ontmoedigd en depressief door zijn in zijn eentje thuis te zitten. Hierop vroeg Paulus de gemeente om hem weer op te nemen.

Het doel van elke disciplinaire maatregel (tucht) is om een broeder of zuster terug te brengen in gemeenschap met God en de gemeente. Een vader disciplineert zijn kind niet om het uit huis te jagen, maar om het een betere zoon of dochter te laten zijn. Wanneer een zoon volwassen is en rebelleert, dan kan de vader tegen hem zeggen om het ouderlijk huis te verlaten. Maar zelfs in zo’n geval is het zo dat wanneer de zoon zijn les heeft geleerd (als de verloren zoon), de vader hem vol liefde weer in zijn huis verwelkomt. Dit is wat Paulus hier bedoeld wanneer hij zegt: “wanneer u iemand vergeeft, doe ik het ook” (2:10). Dan gaat hij verder met een woord voor ons allemaal: “Wij moeten vergeven, opdat de satan op ons geen voordeel zal behalen” (2:11). Het is zeer gevaarlijk om te leven wanneer u iemand niet vergeven hebt.

Degene die u iets aangedaan heeft kan later alsnog berouw hebben, vergeving vragen en Gods koninkrijk binnen gaan, maar u, die hem niets verkeerds heeft aangedaan, u kunt naar de hel gaan omdat u hem niet vergeven hebt. Het lijkt onrechtvaardig dat de persoon die u iets verkeerd aangedaan heeft naar de hemel gaat en u die het kwaad heeft moeten verdragen naar de hel gaat, maar het is mogelijk wanneer hij berouw heeft en u hem niet vergeven heeft. Jezus zei, “Als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:15). Wanneer uw hemelse Vader u niet vergeeft, hoe kunt u dan naar de hemel gaan? Dus, volgens de woorden van Jezus; wanneer u sterft en iemand niet vergeven heeft, gaat u naar de hel, ongeacht hoe lang u daarvoor een gelovige bent geweest. Wij moeten er dus de gewoonte van maken om iemand onmiddellijk te vergeven, ongeacht welk kwaad hij of zij ons heeft aangedaan, anders krijgt satan grip op ons.

Paulus zegt dan ook, “wij kennen zijn streken maar al te goed” (2:11). Waarom denkt u dat satan u er constant aan herinnert welke slechte dingen anderen u in het verleden hebben aangedaan? Denkt u dat hij met u meeleeft en sympathie voor u heeft? Beslist niet! Hij heeft die ander al in zijn macht door u kwaad te doen, en nu wil hij ook nog grip op u krijgen. Weest niet onwetend over zijn werkwijze. Vergeef iedereen.

Toen een broeder op een keer bij mij kwam en zijn beklag deed over enkele slechte dingen die iemand hem had aangedaan, vroeg ik hem, “heeft hij u al aan het kruis genageld? Hij zei nee. Dus zei ik tegen hem, “dan heeft u nog een lange weg te gaan in het volgen van Jezus, want Hij vergaf zelfs hen die Hem aan het kruis genageld hebben”.

Het getuigenis van Paulus in 2:14 – “En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen”- kwam vele jaren geleden tot mij als een uitdaging – en speciaal het woord “altijd”. Ik vroeg mij af of dat mogelijk was. Paulus ervaarde constant overwinning – en dankte God voor het leven dat Hij hem gegeven had. Hij zei niet dat hij uit eigen kracht in overwinning leefde. Nee. Hij zei dat God Degene was Die hem contant overwinning gaf. Paulus was dus een overwinnaar. Hij was niet perfect en ging af en toe in de fout. Tegen het einde van zijn leven werd hij een keer erg kwaad en schreeuwde tegen de hogepriester (Handelingen 23:3). Hij vernederde zichzelf echter en vroeg onmiddellijk om vergeving zodra hij zich bewust werd van zijn zonde. Dus was zijn relatie met God direct weer hersteld – en leefde hij constant een leven van overwinning.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)