English
Het Woord voor De Week
August 2016 (3)
Sta Gods plannen niet in de weg - Zac Poonen
(Don't Hinder God's Plans)

In Handelingen 3 kunnen wij lezen over de genezing van de verlamde man. Hij was meer dan 40 jaar oud (4:22), verlamd vanaf zijn geboorte en werd iedere dag naar de Schone Poort van de tempel gebracht om te bedelen (3:2). Hij moet in ieder geval ook de 20 jaar ervoor daar al gezeten hebben. Jezus moet hem ook regelmatig daar hebben gezien. Misschien heeft Jezus hem geld gegeven, maar geen gezing van zijn ziekte. Waarom heeft Jezus deze verlamde man niet genezen? Omdat Hij door Zijn Vader er niet toe geleid werd om dit te doen. Sommigen gaan ervan uit dat Jezus iedereen genas. Dat deed Hij niet.

Hij ging naar het bad Bethesda, waar heel veel zieken waren, maar genas er, voor zover de Bijbel hierover schrijft, slechts één verlamde man. Hij heeft de man aan de Tempelpoort niet genezen ondanks dat Hij hem regelmatig heeft gezien. Wanneer Jezus deze man genezen zou hebben, dan zou de opwekking die er is geweest, zoals omschreven in Handelingen 3 en 4, niet plaats hebben gevonden.

Wanneer wij handelen naar onze eigen inzichten, zonder dat wij Gods wil hierover in gebed zoeken, dan kunnen wij Gods werk in de weg staan. Jezus zei tegen Martha dat het bedienen van Hem niet het belangrijkste was, maar in de eerste plaats naar Hem te luisteren, zoals Maria dat deed, om daarna te doen wat Hij ons zegt wat wij moeten doen. Het moment voor de Vader om de verlamde man te genezen was de dag na Pinksteren, door Petrus. Daar kunnen wij iets van leren. Zelfs wanneer wij een geestelijke gave ontvangen hebben, dan nog moeten wij dit alleen in praktijk brengen op de manier hoe God ons hierin leidt – en niet zoals wij denken dat het het beste is. Wanneer wij dit niet doen dan staan wij Gods bedoelingen in de weg. Maar wie begrijpt dit vandaag de dag nog?

Veel gelovigen zijn niet onderwezen in de Heilige Geest. Zij leven bij regels als: “iedereen kan op een bovennatuurlijke wijze genezen” of “niemand wordt tegenwoordig nog op bovennatuurlijke wijze genezen” – afhankelijk van het feit of men tot een Pinkster of anti-Pinkster gemeenschap behoort.

Jezus leefde echter niet aan de hand van regels maar onder leiding van de Heilige Geest. Zij die volgens regels leven zijn wettisch en kunnen nooit Gods wil in vervulling brengen. Jezus stond in contact met de Heilige Geest – en de Heilige Geest gaf Hem niet de vrijheid in Zijn eigen geest om de man te genezen. Dus iedere keer dat Hij de man passeerde gaf Hij hem wat geld, waardoor Jezus naar Gods wil handelde. Later, toen Petrus de man passeerde en hij aan Petrus geld vroeg zei Petrus: “Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop.” Het gevolg hiervan was dat 5000 mensen gered werden. 5000 mensen werden wederom geboren omdat Jezus 3½ jaar lang de Heilige Geest gehoorzaamde en deze man niet genas.

Voor mij is dit een grote waarschuwing, namelijk hoe ik God kan tegenwerken door op “mijn eigen inzichten te vertrouwen” (Spreuken 3:5) en mij niet te laten leiden door de Heilige Geest. Het kan dan wel een goed werk zijn wat ik doe (wat kan er mooier zijn dan een verlamde te genezen?), maar het kan best eens tegen Gods plannen ingaan. Gods wegen zijn niet onze wegen. De verstandige mens, de mens die leeft volgens zijn regels, is een obstakel voor Gods plannen en bedoelingen. Veel christenen die leven op basis van oprechte principes en regels zijn het grootste obstakel in Gods werk. De meest bruikbare mens voor God is hij of zij die luistert naar de stem van de Heilige Geest.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)