English
Het Woord voor De Week
August 2016 (1)
De eenheid van de Geest in het huwelijk en de gemeente - Zac Poonen
(Preserve the Unity of the Spirit in Your Marriage and in the Church)

In Efeziërs 4:3 zegt Paulus: “Zo roep ik u op om … u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede”.

Eenheid is een belangrijk thema in de brieven van Paulus. Deze eenheid is een gegeven dat de Heer ook van Zijn gemeente vraagt. Wanneer een menselijk lichaam dood gaat, dan begint het uiteen te vallen - te ontbinden. Ons lichaam is gemaakt van stof en de hoeveelheden stof worden bij elkaar gehouden omdat er leven in het lichaam aanwezig is. Zodra het leven uit het lichaam verdwenen is begint het uiteen te vallen; na een tijd ontdekken wij dat het hele lichaam van de betrokken persoon in stof is veranderd. Hetzelfde gebeurt in een gemeenschap van gelovigen.

Wanneer er onenigheid is onder gelovigen in de gemeente dan kunnen wij er zeker van zijn dat de dood zijn intrede al heeft gedaan.

Wanneer er onenigheid is tussen een man en vrouw dan kunt u er verzekert van zijn dat de dood in het huwelijk zijn intrede al heeft gedaan, zelfs wanneer het nooit tot een echtscheiding komt. Uit elkaar vallen of anders gezegd ontbinding van een huwelijk kan – door onbegrip, spanningen, ruzies, enz. - al binnen en dag na het huwelijk beginnen.

Zo kan dit ook in de gemeente gebeuren. Een gemeente begint meestal met een aantal vurige broeders, die met een grote gedrevenheid samenkomen om een zuiver werk voor de Heer op te bouwen. Vaak ontstaat er snel onenigheid en de dood heeft zijn intrede gedaan. Wij hebben constant een strijd te voeren om de eenheid van de Geest te bewaren, zowel in het huwelijk als in de gemeente.

Het fantastische van het menselijk lichaam is dat al die stofdeeltjes waarvan het gevormd is zo nauw met elkaar verbonden zijn dat men niet kan zien waar ze zijn samengevoegd. Wanneer er en deel van het lichaam gewond is dan starten er bepaalde processen die de wond weer sluit. Het lichaam houdt er niet van dat bepaalde delen openblijven. Het begint er onmiddellijk mee om de gescheiden delen weer aan elkaar te voegen. Hetzelfde gebeurt wanneer er een bot breekt. Het lichaam doet er alles aan om de breuk direct te herstellen. Niemand op aarde kan de twee delen weer één geheel maken. De chirurg kan de gebroken delen weer tegen elkaar zetten, maar het is het lichaam zelf dat de twee delen weer één maakt. Het menselijk lichaam bewerkt altijd eenheid. Dit is ook de wijze waarop het Lichaam van Christus moet functioneren. Wanneer een gemeente niet op die wijze functioneert dan vertegenwoordigt het niet het Lichaam van Christus.

God bouwt niet een aantal godvrezende éénlingen. Nee, Hij bouwt een Lichaam. Dit is waar Paulus over spreekt in Efeziërs 4. Hij dringt er bij ons op aan om “deze eenheid in de Geest te bewaren omdat er één lichaam is.”

Wanneer kunnen wij vaststellen of er eenheid is in een huwelijk, groep of gemeente? “Door de band van vrede” (Efeziërs 4:3). “Het bedenken van de Geest is leven en vrede” (Romeinen 8:6). Wanneer u aan broeders en zusters denkt, en wanneer deze gedachten ten opzichte van hen gebaseerd zijn op rust en vrede, dan mag u weten dat er verbondenheid is tussen u en die persoon. Maar wanneer er echter al een lichte irritatie is wanneer u aan deze persoon denkt, dan kunt u er zeker van zijn dat er geen verbondenheid is tussen u en die persoon. U kunt hem of haar wel groeten met een overdreven “Prijs de Heer”, maar dat is hypocriet.

Vrede is het kenmerk. Dus de eenheid van de Geest kenmerkt zich in een verbondenheid in vrede.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)