English
Het Woord voor De Week
Juli 2016 (5)
Het grote belang van openbaring - Zac Poonen
(The Great Importance of Revelation)

Paulus zegt in Efeziërs 1:18 met ongeveer de volgende bewoording, “Ik bid dat de ogen van uw hart (niet uw verstand) verlicht mogen worden”. De nadruk in het Nieuwe Testament ligt altijd op het hart. In het Oude Testament lag de nadruk op kennis dat via het denken binnen kwam. Nu gaat het om het verlichten van het hart. Het doel van uw Bijbelstudie moet zijn dat u openbaring krijgt van de Heilige Geest.

Er waren in de tijd van het Oude Testament mannen van hart. Spreuken spreekt vaak over het hart. David was een man naar Gods hart, maar in het algemeen waren de priesters en bijbelleraren in de oud testamentische tijd geen mensen van het hart. Het was een intellectuele studie van de Schriften die de schriftgeleerden en farizeeën voortgebracht hebben – zij die Jezus gekruisigd hebben. Wanneer u zich alleen bezig houd om met uw verstand (hoofd) de Schiften te bestuderen en daardoor veel Bijbel kennis op te doen, dan zult u ook eindigen als een schriftgeleerde of farizeeër. Gods waarheid moet namelijk van uw hoofd (verstand) in uw hart indalen om een openbaring te kunnen worden. Die daling van een halve meter, van het hoofd naar het hart, is wat het grote verschil maakt!

Paulus bad dat “de ogen van hun hart verlicht zou worden”, zodat zij het volgende konden zien:

1. “de heerlijke toekomst, waarvoor zij geroepen zijn,

2. de geweldige rijkdom die God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen,

3. dat zij zullen beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan hen die in Hem geloven” (Efeziërs 1:18-19).

Paulus vroeg niet aan hen om zijn brief 25 maal te lezen om die waarheden te kunnen begrijpen. Zij hadden deze brief wel 100 maal kunnen lezen en het nog steeds niet hadden kunnen begrijpen. Hij bad dat zij openbaring van de Heilige Geest zouden krijgen om die fantastische waarheden te kunnen begrijpen. U kunt iedere basisbedoeling en uitleg van alle Griekse en Hebreeuwse woorden in de Bijbel kennen en nog steeds geestelijk blind zijn en geen enkele “geestelijke zegen in de hemel, in Christus” ervaren, of godvruchtig en zuiver worden zoals wij door God voorbestemd zijn. Wanneer u over de Bijbel openbaring krijgt door de Heilige Geest, dan veranderd er pas iets. U hebt dan misschien geen kennis van het Grieks maar u zult Christus kennen. Dan bent u in Christus. Dan bent u in staat om de cheques in de Bijbel, in de hemelse bank te verzilveren en een rijk geestelijk mens te worden. Dus jaag nooit een Bijbelstudie zonder openbaring na. Het doel van uw Bijbelstudie moet zijn dat u openbaring krijgt van de Heilige Geest. U wordt door iedereen misleidt die het verstand boven het hart plaatst. Ik ben niet tegen het gebruiken van ons verstand. Wanneer ik studeer of het woord verkondig, dan gebruik ik hierbij uitgebreid mijn verstand, anders zou ik niet tot u kunnen spreken, maar ik heb mijn verstand onderdanig aan, of anders gezegd, tot een slaaf van de Heilige Geest gemaakt. Wanneer wij de Bijbel bestuderen dan gebruiken wij om te beginnen onze ogen (lichaam) om te lezen. Dan komt het Woord binnen in ons verstand (ziel). Het Woord moet echter vanuit onze ziel binnendringen in onze geest, van waaruit de Heilige Geest ons openbaring (goddelijk inzicht) geeft.

Wij kunnen hiervan een beeltenis maken door naar de oud testamentische tabernakel te kijken die drie compartimenten had. Het voorhof symboliseert ons lichaam terwijl het volgende gedeelte, het Heilige, onze ziel voorstelt waardoor wij kunnen begrijpen (verstand) en gedreven (emoties) worden door het Woord. Dan komen wij in het Heilige der Heiligen, wat onze geest symboliseert en waar God ons inzicht (openbaring) geeft in en over Zijn Woord en ons leidt op de weg van gehoorzaamheid. Alleen door openbaring kunnen wij werkelijk Gods bedoeling, door Zijn Woord, horen en kennen, en alleen dan kunnen wij weten wat Gods doel is wat Hij in ons wil volbrengen.

Laat dus al uw Bijbelstudie gaan van lezen en begrijpen, naar openbaring en gehoorzaamheid. Toen Jezus stierf is het voorhangsel gescheurd waardoor wij het Heilige der Heiligen mogen binnen gaan (Hebreeën 10:20). De Farizeeërs lazen de Schriften, hadden het begrepen, maar kregen geen openbaring waardoor zij veronderstelden dat Jezus Beëlzebul was, de overste van de demonen. Petrus kreeg echter openbaring over de Schriften en zag dat Jezus, Gods Zoon en Messias is.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)