English
Het Woord voor De Week
Juli 2016 (3)
Gezegend met alle hemelse geestelijke zegeningen - Zac Poonen
(Spiritual Blessings in the Heavenlies)

In Efeziërs 1:3 staat," Laten wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dank brengen! Want hij heeft ons, in onze verbondenheid met Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel." (GNB)

Let op dat al deze zegeningen geestelijk zijn, niet materieel. Aardse zegeningen waren de zegeningen die het volk Israël werden beloofd in het oude verbond. Wij kunnen dat lezen in Deuteronomium 28. Dit is het verschil tussen de genade die Christus bracht en dat wat door de wet van Mozes gegeven werd. Wanneer er in het Oude Testament een vers zou zijn wat hier op zou lijken dan zou dat er als volgt uit hebben kunnen zien: “Gezegend zij God de Almachtige (niet onze Vader) die ons, in Mozes, gezegend heeft met alle aardse zegeningen.” Dus gaan die gelovigen, die in eerste instantie op zoek zijn naar lichamelijke genezing en materiële zegeningen terug naar het oude verbond. Zulke gelovigen zijn in principe Israëlieten en geen christenen. Zij zijn volgelingen van Mozes en niet van Christus. Betekent dat dan dat God gelovigen vandaag de dag niet fysiek en materieel zegent? Hij doet dat zeker wel - maar op een andere manier. Wanneer wij eerst Zijn koninkrijk zoeken en Zij gerechtigheid, dan zal Hij ons in alle aardse noodzakelijke dingen voorzien. In het oude verbond zocht men alleen naar aardse zegeningen en die kregen zij dan ook overvloedig – veel kinderen, veel bezittingen, heel veel geld, overwinningen op vijanden, eer, hoge posities, enzovoorts.

Onder het nieuwe verbond echter zijn wij op zoek naar geestelijke zegeningen – geestelijke kinderen, geestelijke rijkdom, geestelijke eer, geestelijke overwinningen (over satan en het vlees en niet over de Filistijnen of mensen). Onze aardse benodigdheden zoals gezondheid en geld, om Gods wil te doen, worden daar aan toegevoegd. God zal ons met voldoende geld voorzien waarvan Hij weet dat het ons niet zal ruineren. Onder het oude verbond heeft God sommigen miljonair gemaakt, maar voor ons doet Hij dat vandaag de dag niet meer omdat het er voor kan zorgen dat wij de dingen van boven niet meer zoeken – en het ons uiteindelijk kapot zal maken.

Er zijn nog heel veel gelovigen die het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond met betrekking tot “zegeningen” niet begrijpen. Dat is de reden waarom er nog zo veel mensen op zoek zijn naar beloftes die God deed aan de mensen in het oude verbond. Zij die het welvaart evangelie verkondigen vanuit de Bijbel zijn zeer selectief in dat wat zij er uit prediken. Bijvoorbeeld, de verbonds zegeningen in Deuteronomium 28:11 beloven dat God de Israëlieten zal zegenen met veel geld en met veel kinderen. Deze predikers verkondigen het eerste deel over het geld wel, maar niet het tweede gedeelte over de vele kinderen. Dit laat een gebrek aan integriteit zien. Ik heb nog nooit een hedendaagse welvaartsprediker horen verkondigen dat God Zijn volgelingen zal zegenen met veel kinderen. Dit alleen al toont aan dat het misleiders van de eerste orde zijn. Zij prediken materiele welvaart om zodoende hun eigen enorme rijkdom te kunnen rechtvaardigen (geld wat zij vaak van arme mensen ingezameld hebben) door het gebruik van oud testamentische bijbelteksten die niet relevant zijn. Laat u niet door zulke predikers misleiden.

De woorden “geestelijke zegeningen” in Efeziërs 1:3 kunnen verwoord worden als “zegeningen van de Heilige Geest”. God heeft ons al elke zegening van de Heilige Geest gegeven in Christus. Wij hoeven deze alleen maar op te eisen in de Naam van Jezus. Stelt u zich een bedelaarster voor die voor een winkel staat te bedelen. Er komt een rijke man langs en besluit om met haar te trouwen en zet voor haar een miljoen euro op een rekening bij een bank – een rekening waar zij vrije toegang toe heeft om geld op te nemen wanneer zij maar wil. Zal zij nu geen erg gelukkige vrouw zijn? Er was een tijd dat zij alleen maar een koperen schaaltje had met een paar munten er in, maar nu leeft zij in stijl, gekleed in de prachtigste kleren. Zij kan elk bedrag van de bank opnemen omdat zij een, door haar man ondertekende, blanco cheque gekregen heeft. Dit is, geestelijk gesproken, onze positie. Wij kunnen naar de hemelse bank gaan en iedere geestelijke zegening van de Heilige Geest opnemen omdat zij in de Naam van Christus allemaal ons eigendom zijn.

In Christus is alles in de hemel ons eigendom, wanneer wij in de bruidsrelatie met Hem blijven. Wanneer wij in staat zijn om te zeggen, “Heer, ik wil U, als uw bruid, alle dagen van mijn leven hier op aarde trouw blijven”. Dan is iedere zegen van de Heilige Geest van ons. Wij hoeven niet te proberen om God te overtuigen dat wij op een van hen recht hebben – want wij verdienen geen van hen. Kunt u zich voorstellen dat de voormalige bedelaarster zich inbeeld dat zij recht heeft op de rijkdom die zij voor niets gekregen heeft? Echt niet! Alles wat wij ontvangen is door Gods barmhartigheid en genade. Wij mogen alles uit de hemel gebruiken omdat het ons, in Christus, voor niets is gegeven. Wij kunnen het niet verdienen door bidden en vasten. Veel gelovigen ontvangen de zegeningen van de Heilige Geest niet omdat zij proberen om ze op deze wijze te verdienen. Op die wijze ontvangen wij ze niet. Wij kunnen ze alleen aannemen door het werk van Christus.

Ik herinner mij hoe God mij deze les leerde toen ik aan het bidden was voor iets werelds waarvan ik dacht dat ik het nodig had. Ik bad: “Heere ik heb U zo veel jaren gediend, wilt u dat alstublieft voor mij doen”. De Heere sprak en zei: “Nee, wanneer jij uit jouw eigen naam bij Mij komt dan doe Ik dat niet”. Vanaf die dag wist ik dat ik moest bidden in de Naam van Jezus. Vanaf die dag wist ik dat een nieuwe gelovige die net bekeerd is en ikzelf, die bekeerd was in 1959, beiden op dezelfde basis bij God mogen komen – alleen door het werk van Jezus Christus. Hij en ik, wij moeten beiden naar de hemelse bank gaan met een cheque die voorzien is van de handtekening van Christus. Wanneer ik naar God toe ga en tegen Hem zeg dat ik Hem al zoveel jaren trouw gediend heb, dan kom ik bij de bank met een cheque met mijn eigen handtekening en de hemelse bank zal die niet accepteren. Dat is de reden waarom veel van onze gebeden niet verhoord worden. Wij gaan niet naar God toe in de Naam van Jezus. Wij gaan daarentegen in onze eigen naam. Wij denken dat wij al zoveel voor God opgeofferd hebben dat Hij ons wel moet antwoorden. Zelfs wanneer wij 70 jaar lang trouw aan de Heer geleefd hebben moeten wij, wanneer wij tot God naderen, op dezelfde basis komen als een pas bekeerde – in de Naam van Jezus. Ik dank God voor deze openbaring, want ik heb daarna nooit meer een cheque uitgegeven die door mijzelf was ondertekend! Wanneer er een verleiding is om dat wel te doen dan zeg ik: “die cheque zal nooit geint kunnen worden. Laat ik hem innen in de Naam van Jezus en alleen om dat wat Hij voor mij gedaan heeft”. Dus ieder hemelse zegening van de Heilige Geest is van ons in Christus.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)