English
Het Woord voor De Week
Juli 2016 (1)
Het werk van de Heilige Geest - Zac Poonen
(The Ministry of the Holy Spirit)

Lukas verwoordt in de twee bijbelboeken die hij schreef veel over het werk van de Heilige Geest. Het is in feite één van zijn hoofdonderwerpen. Kijk maar naar deze voorbeelden in zijn evangelie: Johannes de Doper zou voor zijn geboorte gevuld zijn met de Heilige Geest (Lukas 1:15). Bij Maria zou de Heilige Geest over haar komen (Lukas1:35). Elizabet en Zacharias waren vervuld met de Heilige Geest (Lukas 1:41, 67). De Heilige Geest was op Simeon, hij kreeg een Goddelijke openbaring door de Heilige Geest en werd door de Heilige Geest naar de tempel geleid. (Lukas 2:25-27). Jezus doopte met de Heilige Geest (Lukas 3:16). Jezus bad toen Hij gedoopt werd (waarschijnlijk om gezalfd te worden met de Heilige Geest) en de Geest kwam direct op Hem (Lukas 3:21-22). Jezus was vol van de Geest; Hij werd door de Geest in de woestijn geleid en kwam terug in de kracht van de Geest (Lukas 4:1; 14). Jezus proclameerde dat de Heilige Geest op Hem was (Lukas 4:18). De Heilige Geest wordt aan hen gegeven die de Hemelse Vader er om vragen (Lukas 11:13). Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om te wachten op de kracht van de Heilige Geest (Lukas 24:49).

Lukas maakt in Handelingen meer dan veertig maal (HSV) melding van de Heilige Geest. Lukas was ongetwijfeld een Geest vervulde man en was erg enthousiast over dit nieuwe verbondsleven dat mogelijk werd gemaakt door het geschenk van de Heilige Geest. Ik vraag mij af hoeveel mensen er vandaag de dag net zo enthousiast over zijn als hij was. De doop in de Heilige Geest wordt aan het begin van elk van de vijf eerste boeken in het Nieuwe Testament genoemd. Dit laat ons zien hoe enorm belangrijk het werk van de Heilige Geest is in het nieuw testamentische tijdperk. Dus, wanneer er iets is waar de duivel naar op zoek is om ons te misleiden of na te maken, dan is het de doop in de Heilige Geest; iets wat wij vandaag de dag heel veel zien gebeuren.

Hoe zorgt de duivel er voor dat gelovigen nooit in de Heilige Geest gedoopt worden?

In de eerste plaats door sommigen een lichamelijke of emotionele ervaring te laten beleven. Het ontbreekt hen echter aan kracht om zonden te overwinnen en op die wijze de Heer te dienen. Ondanks dat, verzekert satan hen dat zij gedoopt zijn in de Heilige Geest. Deze gelovigen zullen nooit verder zoeken om gedoopt te worden in de Heilige Geest, omdat zij ervan overtuigd zijn dat zij de Heilige Geest al hebben ontvangen. Er zijn overal miljoenen christenen die hier van uitgaan. Zij worden constant verslagen door zonde, zij houden van geld en de dingen van de wereld. Zij spreken wat brabbeltaal en noemen dat “tongen” en claimen dat zij bovennatuurlijke lichamelijke, geestelijke en visuele ervaringen hebben meegemaakt of meemaken.

In de tweede plaats beïnvloed satan andere gelovigen (die het tegenovergesteld zijn aan de leer van de doop in de Heilige Geest) door op zodanige afwijzende wijze te reageren op deze namaak dat zij in zijn geheel afstand nemen van de doop in de Geest. Zo zorgt satan er voor dat beide groepen gelovigen (dat houdt het overgrote deel van de gelovigen in) nooit de onvervalste kracht van God en de doop in de Heilige Geest ontvangen. Pas op en vermijdt de denkbeelden van beide groepen.

Hoe werd Johannes de Doper, nog voor zijn geboorte, in de baarmoeder gevuld met de Heilige Geest? Heeft hij als foetus gewacht op de Geest toen hij nog in de baarmoeder was? Heeft iemand hem aangespoord om ervoor te bidden terwijl hij nog in de baarmoeder was? Nee. God heeft hem gevuld. Het is het werk van God om ons te vullen met de Heilige Geest. Wanneer wij ons aan Hem overgeven dan vult Hij ons met de Heilige Geest. Hier volgt iets dat uw geloof hierin zal stimuleren: Wanneer God in staat is om een hulpeloze foetus, in de baarmoeder van de moeder, te vullen met de Heilige Geest, waarom zou Hij u dan niet kunnen vullen?

Wees niet tevreden met een goedkope namaak. Toen ik een jonge man was zei ik tegen de Heer dat ik nooit tevreden zou zijn met een namaak geest en dat ik bereid was om tien jaar te wachten op de onvervalste ervaring. Het was de moeite van het wachten waard. Wanneer u gedoopt bent in de onvervalste doop in de Heilige Geest, dan veranderd dit uw hele wijze van leven.

Toen Johannes de Doper gevuld werd met de Heilige Geest werd hij groot in de ogen van de Heere (Lukas 1:15). Dat is wat de Geest ook in ons wil bewerken – groot zijn in de ogen van de Heer en niet in de ogen van mensen.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)