English
Het Woord voor De Week
Juni 2016 (4)
Leren en volgen - Zac Poonen
(Learning and Following)

“Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken” (Markus 1:16-17).

Er waren honderden vissers bij het meer van Galilea, toch riep Jezus hen niet allemaal. Hij riep er slechts vier – Simon (Petrus), Andreas, Jacobus en Johannes. Wij worden allemaal opgeroepen om getuigen van Christus te zijn. Maar iemand die voor de Heere een bijzondere bediening uitoefent, moet hiervoor specifiek door God geroepen zijn. U kunt niet zeggen, “ik wil een evangelist of een leraar worden”. God moet u voor een dergelijke bediening roepen en u hiervoor toerusten. God roept ook vandaag nog, op sovereigne wijze, zijn dienaren. Iedere bediening binnen het lichaam van Christus is belangrijk, net als elke deel in het menselijk lichaam. Sommige delen, zoals het gezicht, kan men zien terwijl andere delen, zoals de nieren en lever onzichtbaar zijn. Zo is het ook binnen het lichaam van Christus waar sommige bedieningen meer zichtbaar zijn dan andere.

Jezus sprak in Mattheüs 11 vers 29 de woorden: “Leer van Mij”. In de tekst waar wij mee begonnen zegt Hij: “Volg Mij”. Dit zijn de twee dingen die een discipel behoort te doen. Een discipel is een leerling en volger. Zijn hele leven lang behoort hij naar Jezus te luisteren en Zijn voorbeeld te volgen. In het leger wordt tijdens het marcheren geroepen: “Links, rechts, links, rechts”. Wij moeten zeggen: “Leer, volg, leer, volg” – totdat Christus terug komt. Wanneer u wel leert, maar niet volgt, dan lijkt u op iemand die alleen met zijn linker voet probeert te lopen, en marcheert op het commando, “links, links, links, links”! Een echte discipel van Jezus leert echter niet alleen, maar doet dat wat hij heeft geleerd. Wanneer u het geleerde niet praktiseert dan leert u anderen alleen uw voorbeeld te volgen, namelijk lopen met één voet. Wij kunnen nooit zeggen dat wij uitgeleerd zijn. Tot het einde van ons leven moeten wij van Jezus leren.

Het tweede gedeelte van het vers is een belofte. “Wanneer u Mij volgt, dan maak Ik u...”. Denk eens na over die uitdrukking, “dan maak Ik u”. Dat is net als een pottenbakker die een pot of vaas van klei maakt. Pottenbakkers maken niet alle potten en vazen in eenzelfde vorm. God maakt ons ook verschillende vormen. Vraag nooit aan God of Hij jouw bediening hetzelfde wil maken als die van een andere broeder. God zal dat nooit doen, want Hij maakt iedere pot in een unieke vorm. Wanneer u op zoekt bent naar een bediening net als die van iemand anders, dan hindert u God in het maken van de vorm die Hij van u wil maken.

Ik heb tegen de mensen in mijn gemeente herhaaldelijk gezegd, “Imiteer nooit de bediening van iemand anders – God wil dat jij uniek bent. Hij wil dat jij jezelf bent”. God wil slechts één persoon als ik in Zijn gemeente – en Hij wil één persoon als jij.

Wanneer u de Heer volgt dan zal Hij jouw vormen zoals het bedoeld is. Dat is de verantwoordelijkheid van de Heer. In het geval van het bijbelgedeelte werden zij gevormd tot vissers van mensen. In uw geval kan dat iets anders zijn, bijvoorbeeld een hulpverlener in de gemeente. Sommigen worden apostelen genoemd, anderen profeten en weer anderen evangelisten. Evangelisten zijn vissers van mensen. Een enkele, zoals Paulus zijn apostel, profeet, leraar, herder en evangelist. Het komt echter heel weinig voor dat God aan één persoon alle geestelijke gaven geeft. Normaal gesproken hebben de meesten van ons één gave. In de dagen van de eerste apostelen hadden velen meerdere gaven, omdat er in de eerste gemeenten slechts weinigen waren aan wie God gaven kon geven. Maar door de uitbreiding van de gemeente van Christus heeft God ook de gaven breed verspreidt. Wat uw gave ook is dan nog blijft het principe hetzelfde, namelijk: “Dan maak Ik u”. Wij moeten bereid zijn om God toe te staan dat Hij ons diegene maakt die Hij wil dat wij zijn.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)