English
Het Woord voor De Week
Juni 2016 (3)
Drie geestelijke huwelijken - Zac Poonen
(Three Spiritual Marriages)

In Romeinen 7 spreekt Paulus over iemand die het verlangen heeft om overwinnaar te zijn over de zonde en een heilig leven te leiden, maar die niet begrepen heeft u hoe hij dit in praktijk moet brengen. De Heilige Geest gebruikt hier het beeld van het huwelijk (vers 4). Toen wij nog niet bekeerd waren, waren wij getrouwd met de oude mens. Na onze bekering echter hebben wij de fout gemaakt door in plaats van te trouwen met Christus, wij getrouwd te zijn met de wet. Elke gelovige maakt deze fout wanneer hij/zij op zoek is naar overwinning over de zonde. Hij/zij probeert eerst de zonde uit eigen kracht te overwinnen – dit is getrouwd zijn met de wet. In de hoofdstukken 6 en 7 kunnen wij over deze drie geestelijke “huwelijken” – eerst de oude mens, dan de wet en uiteindelijk van de wet naar het huwelijk met Christus.

De oude mens kan men vergelijken met een slechte echtgenoot die zijn vrouw slaat, haar verandert tot een prostitué en haar leven en blijdschap kapot maakt. Deze gehavende vrouw verlangt er naar om bevrijd te worden van deze slechte echtgenoot. Op een dag gaat haar echtgenoot – de oude mens - dood. Zij is wederom geboren! Nu is zij vrij om te hertrouwen. Maar in plaats van te trouwen met Christus maakt zij een grote fout door te trouwen met iemand die op Christus lijkt, namelijk de wet.

De wet is goed, dus is het gemakkelijk om de wet aan te zien voor Christus, want hij eist perfecte gerechtigheid. De wet is niet te vergelijken met de oude mens. Hij slaat of mishandeld zijn vrouw niet en doet haar op geen enkele wijze kwaad. Het enige wat hij eist is perfectie. U moet elke ochtend exact om 6 uur wakker worden. U moet het ontbijt op de minuut af om 8 uur klaar hebben staan. Niet om 1 minuut over 8, nee precies om 8 uur. Dat is perfectie. Elk deel van het huis moet 100% opgeruimd en schoon zijn. De schoenen moeten op de juiste plaats opgeborgen zijn, de was moet er perfect uitzien, zonder vlekken en perfect gestreken zijn. De wet vraagt van u om niets verkeerds te doen. Welke jonge zuster zou het fijn vinden om met iemand getrouwd te zijn die op elke gebied zo’n perfectionist is? Door te trouwen met de wet, na getrouwd te zijn geweest met de oude mens, is het alsof men uit de koekenpan in het vuur gesprongen is. Hij is een goede man maar hij is zo veeleisend. Hij eist om niets verkeerds te doen, maar u bent niet in staat om aan zijn eisen te voldoen. Dan realiseert u zich plotseling dat u met de verkeerde man getrouwd bent. Wat kunt u hier nu nog aan doen? De wet - Gods wet – kan niet sterven. Hier is een echtgenoot die gezond en sterk is en altijd zal blijven leven. “Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft”(7:2). Dus geeft de vrouw alle hoop op om ooit nog gelukkig te kunnen zijn.

Dan doet God iets wat wonderbaarlijks. Hij zorgt er voor dat de vrouw sterft waardoor de huwelijksband verbroken wordt. De eerste keer was het de echtgenoot (oude mens) die stierf. Nu is het de vrouw (u) die sterft. “Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is” (7:4). Omdat u gestorven bent met Christus, bent u niet meer gebonden aan de wet. God heeft u doen opstaan uit de dood, zodat u nu kunt trouwen met Christus. Dit is het derde huwelijk – en één die glorieus is! Toch is Christus ook veeleisend. Hij is net zo perfect als de wet en zegt ook, “het ontbijt moet om 8 uur op tafel staan, niet om 1 minuut over 8. Alles moet er blinkend uit zien. In huis moet alles opgeruimd en netjes zijn” enz. Zijn standaards zijn geen “jota” lager dan de normen van de wet. In feite zijn Zijn normen nog hoger. De wet zegt “U zult geen overspel plegen”, maar Jezus zegt “wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd”. Maar er is een groot verschil tussen Christus en de wet. Christus zegt, “Laten wij samen het ontbijt klaar maken – jij en Ik”. Hij wil dat wij alles samen met Hem doen.

Stel dat u één van die inefficiënte vrouwen bent die het ontbijt alleen maar om 13:00 uur klaar kan hebben! De Heere zal u niet hiervoor veroordelen en afwijzen net als bij de wet, maar tegen u zeggen, “Geeft niets, wij gaan hier samen aan werken en dan zal het de volgende keer beter gaan”. En dus werkt de Heere met u samen en in een paar dagen heeft u het ontbijt om 11.00 uur klaar staan. De Heer zal dan zeggen, “Prachtig, wij zijn verschoven van 13.00 uur naar 11.00 uur. Een dezer dagen zullen wij het ontbijt om 8:00 uur klaar hebben staan. Wij zullen samen streven naar perfectie”. Wanneer u niet zo goed bent in het doen van de was en er nog steeds vlekken in de kleding blijven, dan zegt de Heere, “Geeft niets, wij gaan ook hier aan werken”. De volgende keer wanneer u met Zijn hulp de was doet, dan zult u merken dat er minder vlekken in de was zitten. De Heere is vastberaden om zo met u samen te werken zodat er uiteindelijk geen enkele vlek meer in geen enkel kledingstuk te vinden is – Hij zal met u blijven samenwerken totdat perfectie bereikt is.

Ziet u hoe de Heere met Zijn bruid samenwerkt? Hij geeft ons niet alleen maar opdrachten zoals de wet dat doet. Hij werkt met ons samen – wij zijn Zijn medewerkers. Dat is het type echtgenoot die Jezus is.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)