English
Het Woord voor De Week
Mei 2016 (5)
Wij ontvangen naar de mate van ons geloof - Zac Poonen
(We Receive According to the Measure of Our Faith)

In Mattheüs 9:27, kunnen wij lezen hoe twee blinde mannen bij Jezus kwamen. Voordat Jezus hen echter genas stelde Hij hen een vraag: “Gelooft u dat Ik dat kan doen?” Zij zeiden tegen Hem: “Ja, Heere.” Daarna zij Jezus tegen hen, "Het zal u gaan naar uw geloof.” (Mattheüs 9:29). Dit is een goddelijk principe. Wij ontvangen naar de mate van ons geloof – niet meer en niet minder. Hadden deze blinde mannen een wonder nodig? Ja! Wilde Jezus een wonder voor hen doen? Ja! Het wonder zou echter niet gebeurd zijn wanneer zij geen geloof gehad zouden hebben. Pas dit nu eens toe op uzelf. Hebt u een wonder van God nodig? Ja! Wil God een wonder voor u doen? Ja! Maar misschien gebeurd dit niet wanneer u hier niet in geloofd.

Stel dat één blinde man gezegd zou hebben, “Nou ja Heere, Ik weet zeker dat U tenminste één oog bij mij kunt openen, want dat is eigenlijk meer dan voldoende voor mij.” De Heere zou tegen hem de volgende exacte woorden gesproken hebben: “Het zal u gaan naar uw geloof” – en één oog van hem zou genezen zijn. Wanneer de tweede man gezegd zou hebben, “Heer, ik geloof dat u mijn beide ogen kunt genezen”, dan zou het hem ook vergaan naar zijn geloof – en hij zou met beide ogen kunnen zien.

De éénogige man zou daarna een “Eenogige” denominatie beginnen en proclameren dat Jezus één oog kan genezen, en de andere man zou een “Tweeogige” denominatie beginnen en proclameren dat Jezus beide ogen kan genezen. Dus is het vandaag de dag zo dat enkelen een half evangelie verkondigen, namelijk dat Jezus alleen onze zonden kan vergeven. Er zijn echter maar weinigen die het volledige evangelie proclameren en zeggen: “Jezus kan niet alleen onze zonden vergeven, maar hij kan ons ook helpen om de zonden te overwinnen”. De eerste groep zullen de tweede groep ketters noemen en zeggen, “nee, dat is niet mogelijk omdat Jezus in mijn geval slechts één oog van blindheid genezen heeft. Dit kwam echter doordat hij slechts geloof had voor de genezing van één oog. De ander had echter geloof in de genezing van beide ogen. Hij geloofd niet alleen dat Jezus zijn zonden kan vergeven maar hem ook kan bevrijden van de macht van de zonde.

Tot welke van de denominaties behoord u? Wanneer u geloofd dat Jezus alleen in staat is om uw zonden te vergeven, dan is dat alles wat u van Hem ontvangt. U blijft dan echter in uw geloofsleven constant verslagen worden door boosheid, lust, trots, jaloezie, enz. De andere gelovige zal dan zeggen: “ Maar Romeinen 6 vers 14 staat toch: “Het is afgelopen met de macht van de zonde, omdat ik onder de genade van God ben, en dus vertrouw ik op de Heere om dat in mijn leven uit te werken”. Weet u, zijn beide ogen worden geopend. Noem hem/haar geen ketter. Hij/zij heeft niet meer gekregen als u omdat hij/zij beter is, maar omdat hij/zij in de Christus vertrouwd op meer.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)