English
Het Woord voor De Week
Mei 2016 (4)
Valse leraren – seksuele zonden en liefde voor geld - Zac Poonen
(False Teachers – Sexual Sin and Love of Money)

Petrus zegt in 2 Petrus 2:1-3: “Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen, die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. … Zij zullen vele mensen zover weten te krijgen dat die er ook maar op los gaan leven. … Deze zogenaamde leraars zijn zo hebzuchtig, dat zij u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. (HB)

In deze tekst wordt aangegeven dat valse leraren op twee manieren herkent kunnen worden, namelijk door losbandigheid (seksuele zonden) en geldzucht (2 Petrus 2:2-3). Het is in eerste instantie niet de leer die een valse leraar van een oprechte onderscheid, want er zijn heel veel valse leraren van wie de leer (doctrine) helemaal correct is. Wanneer een leraar de Hindoestaanse Gita predikt, uit de Koran citeert, of verkondigt dat Jezus niet God is, dan zal geen enkele ware christen door hem misleid worden. Wanneer echter iemand uit de Bijbel citeert en de fundamenten van het christelijk geloof verkondigd, dan zullen velen hem nooit als een valse leraar herkennen. Peter waarschuwt hier echter dat een vrijzinnige houding ten opzichte van seksuele zonden (losbandigheid) en de zucht naar geld het merkteken is van valse leraren. Hun ogen zijn vol van overspel. Ik waarschuw daarom alle zusters: “Pas op voor leraren wiens ogen niet zuiver en rein zijn, van wie u ziet dat zij u met een bepaalde lust aankijken. Blijf ver verwijderd van zulke leraren, wanneer uw leven u lief is. Hij is een valse leraar.

En tegen zowel broeders als zuster zeg ik: “blijf ver verwijderd van leraren die er bij u op aandringen om geld te geven voor hun bediening, en die Bijbelteksten gebruiken om u hiermee onder druk te zetten. Wees gewaarschuwd tegen leraren en onderwijzers die rijk geworden zijn van de verkondiging van het evangelie. Seksuele onreinheid en geldzucht zijn de twee hoofdkenmerken van valse leraren. Wanneer u bij een bijbelleraar of prediker let op deze twee kenmerken dan zult u beschermd zijn tegen vele valse leraren, predikers en profeten.

Petrus somt hierna een voorbeelden op wie God gestraft heeft zoals:

1. De engelen die zondigden in de tijd van Noach, en

2. De hele goddeloze wereld (behalve het gezin van Noach), en

3. De mensen in Sodom en Gomorra, en

4. Bileam, de valse profeet.

- Zo zal Hij ook alle valse leraren en valse predikers zwaar straffen (2 Petrus 2:4-16). Noach wordt hier een prediker van de gerechtigheid genoemd (2 Petrus 2:5). Dat is het type prediker wat God in onze tijd, in de laatste dagen, nodig heeft. Dagen die lijken op die in de tijd van Noach. Petrus noemt hier nogmaals de twee hoofdkenmerken van valse leraren namelijk: “overspel en hebzucht” (2 Petrus 2:14). In het geval van Bileam wist zijn ezel meer over God dan “de profeet” zelf. Zo is het vandaag de dag ook met valse leraren.

Zij zijn nog slechter af als dieren.

Deze valse leraren hebben ooit de weg van gerechtigheid gekend, maar hebben zich er nu van afgekeerd (2 Petrus 2:21). ‘Zij zijn als een gewassen zeug geworden die zich al snel weer door de modder rolt’ en als ‘een hond die terug keert naar zijn eigen braaksel’ (2 Petrus 2:22). Er zijn in de wereld vandaag de dag vele valse leraren en profeten die ooit begonnen zijn als oprechte mensen – als gereinigde zeugen, maar zij zijn nooit deelgenoot geweest van Gods karakter. Zij bleven gewassen zeugen in plaats van vernieuwd te zijn geworden en deelgenoot te zijn van Gods karakter. Zij zijn als honden gebleven in plaats van deelgenoot aan Gods natuur. Met andere woorden: hun zuiverheid zat alleen aan de buitenkant. Zij hebben zich nooit bekommerd om hun innerlijke wandel met God. En dus gingen zij na een tijdje terug in de modderpoel en datgene op te eten wat zij zelf uitgespuugd hadden.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)