English
Het Woord voor De Week
Mei 2016 (2)
Drie niveaus van het christenleven - Zac Poonen
(Three Stages of the Christian Life)

In 1 Johannes 2:12–14, schrijft de apostel over de drie niveaus in het leven van een christen namelijk: geestelijke kinderen, geestelijke jongeren en geestelijke volwassenen. Kinderen zijn zij die de wetenschap hebben over de vergeving van zonden en dat God hun Vader is geworden. Dit zijn de dingen die alle kinderen in Christus moeten weten. Dit is het fundament en beginpunt van het christenleven. U zult niet kunnen groeien wanneer u niet bij deze heldere fundatie begint.

Het volgende niveau naar volwassenheid is wanneer wij ervoor zorgen dat Gods Woord zodanig in ons hart aanwezig is dat wij sterk zijn om satan te overwinnen (Johannes 2:12-13). Vanaf dit punt moeten wij groeien om geestelijke vaders te worden voor anderen. Zij zijn direct in staat om God en Zijn wegen te onderscheiden - wat meer in houdt dan Hem alleen kennen als hun Vader. Wanneer u volwassen wordt, dan kent u God persoonlijk - de waarden en principes waarmee Hij werkt enz. Zulke vaders kunnen andere gelovigen de weg wijzen – dit is waar in onze gemeenten vandaag de dag de grootste behoefte aan is.

Zij die het alleen hebben over de vergeving zonden en wat een goede Vader God is, Die voorziet in alle aardse behoeftes, Die hun ziekten geneest en voor hen zorgt, zijn kinderen in het geloof. Het zijn net kinderen of eigenlijk baby’s die alleen maar kunnen roepen “mammie, pappie”. Wij zijn allemaal zo begonnen, maar wij moeten ervoor zorgen dat wij niet in die positie blijven steken. Wij moeten opgroeien en leren hoe wij satan kunnen bestrijden. Daarna moeten eraan werken dat wij zelfs voorbij dat niveau komen en Gods wegen direct herkennen. Dat is het grootste van alles. Dan kunnen wij voor velen, als “vaders”, een zegen zijn in de gemeente.

Johannes heeft voor gelovigen van de verschillende niveaus een vermaning: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.” (1 Johannes 2:15).

Hebben geestelijke vaders ook de vermaning nodig om de wereld niet lief te hebben? Jazeker. Zelfs de meest volwassen christen in deze wereld ondervindt de verleiding van het liefhebben van de wereld, dus ook voor hen geldt deze vermaning. “Heb de wereld niet lief … Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem”.

Er zijn drie dingen die Johannes hier “de wereld” noemt: de begeerte van het vlees – seksuele passies, overmatig eten, luiheid.; de begeerte van de ogen – het verlangen om te kopen, te bezitten wat wij zien, dat wat gerelateerd is aan de liefde voor geld; en de hoogmoed van het leven - de grootste van alle zonden. Deze drie dingen tonen het karakter van het wereldse systeem. Iedereen die één van deze dingen liefheeft, kan de Vader niet liefhebben. Zij, en deze dingen van de wereld zullen echter zullen echter snel voorbijgaan. Alleen zij die de wil van de Vader doen zullen voor altijd blijven bestaan. (1 Johannes 2:17). Dit is iets wat wij altijd voor ogen moeten houden.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)