English
Het Woord voor De Week
Mei 2016 (1)
Bent u een aanklager of een voorbidder? - Zac Poonen
(Do You Accuse or Do You Intercede?)

In Openbaring 12:10 lezen wij dat satan de “aanklager van onze broeders” is, en dat hij hen dag en nacht tegenover God aanklaagt. Dit is een bediening van satan waar hij fulltime mee bezig is. Binnen deze bediening heeft hij veel medewerkers – zowel onder boze geesten als onder mensen. Het verdrietige is dat er onder gelovigen velen zijn die hierin medewerkers van satan zijn en hem in zijn bediening helpen.

God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden (Johannes 3:17). De reden dat onze Heere in staat is om ons geheel en al te redden is omdat Hij altijd voor ons pleit (Hebreeën 7:25). De bediening van beschuldiging en veroordeling is die van satan en wij moeten hier geen deel aan willen hebben. Onze Heere daarentegen heeft een fulltime bediening van voor ons pleiten en redding. Dit is de bediening waar wij deel aan moeten hebben. “Zoals de Vader, Jezus in de wereld gezonden heeft – niet om te veroordelen (rechtspreken en beschuldigen), zo zendt Hij ons ook in de wereld, niet om te veroordelen, recht te spreken of anderen te beschuldigen, maar om hen te redden (Johannes 20:21)”. God heeft ons, voor deze bediening, aan Jezus gegeven als Zijn bruid en Zijn “maatje”, dus moeten wij Zijn medewerkers zijn in deze bediening als pleitbezorger/voorbidder. Daarom kunnen wij vandaag alleen effectieve instrumenten in Gods handen zijn, in Zijn werk in deze wereld, wanneer wij “de geest van beschuldiging” totaal uit ons leven verbannen en deze vervangen voor de “geest van pleitbezorger/voorbidder” (de Geest van Christus).

Het is onmogelijk om kwaad te spreken of iemand te beschuldigen waar u regelmatig voor bid. Probeer het maar uit en zie of dit waar is: u zult nooit bidden voor iemand die u ergens van beschuldigt. Of wel soms? Dat is het waarom het lijkt dat u niet van deze “kankerachtige geest van beschuldiging” af kunt komen, maar daartegenover het ieder jaar erger en erger lijkt te worden, net als iedere andere vorm van kanker! Satan heeft vandaag de dag hiermee een werkterrein in het christendom met de gemakkelijke ingang die zijn geesten hebben in het leven en de harten van zo veel gelovigen.

De bediening van de voorbede of pleitbezorger is een bediening die iedereen heel serieus moeten nemen. Er is geen andere manier om satan in de gemeente te overwinnen. De Heer heeft niet alleen tegen ons gezegd dat wij hen die ons beschuldigen moeten vergeven, maar ook voor hen moeten bidden (Mattheüs 5:44). Wanneer wij hen alleen vergeven en niet voor hen bidden dan kan de geest van beschuldiging opnieuw in ons leven komen. Laten wij daarom beginnen door God voor elkaar te danken, want dit is waar ieder oprechte voorbede begint. “U die in één lichaam geroepen bent; wees dankbaar (voor elkaar)” (Colossenzen 3:15).

In de brieven van Paulus kunnen wij zien dat hij deze gewoonte in zich had: Hij begon zijn brieven altijd met het danken van God voor de christenen in Rome, Efeze, Filippi, Kolosse, Thessaloniki en ook voor Timotheüs en Filemon; (Romeinen 1:8; 1 Korintiërs 1:4; Efeziërs 1:15-16; Filippenzen 1:3; Colossenzen 1:3: 1 Thessalonicenzen 1:2; 2 Thesseonizensen.1:3-2 Timotheüs 1:3; Filemon 1:4). Er zullen waarschijnlijk veel dingen fout geweest zijn bij al deze christenen, iets wat een godsman als Paulus gemakkelijk kon herkennen, maar hij weigerde om de handen ineen te slaan met de “beschuldiger” door hen te beschuldigen. God had hem gezonden om te helpen, niet om hen te beschuldigen en te veroordelen. Zelfs toen hij aan de Korintiërs schreef, die zulke grote problemen in hun midden hadden, begon Paulus met het danken van God voor het goede wat hij in hen kon herkennen. Het was pas na de dankzegging dat hij hen corrigeerde. Misschien is dit de reden waarom de Korintiërs het corrigerende wat Paulus deed zo snel konden accepteerden. (2 Korintiërs 7:8-9). Misschien is dit de reden waarom anderen onze aanwijzingen en vermaningen niet accepteren, namelijk omdat wij verzuimen om het goede en positieve in hen te waarderen en te benoemen!

U als ouders, kijk eens naar het volgende: bent u niet sneller in het benoemen van fouten en misdragingen die u in uw kinderen opmerkt, dan dat u hen prijst voor de goede dingen die u bij hen ziet? Hebt u ooit opbouwende woorden en woorden van waardering tegen hen uitgesproken? Hebt u ooit samen met hen geknield en God voor hen gedankt waar zij bij zijn. Het zal niet verwonderlijk zijn wanneer uw kinderen niet “beter naar u luisteren“ wanneer u hen alleen maar bekritiseerd en niet hun positieve dingen benoemd! Waarom probeert u eens niet de - meer goddelijke – weg? Wanneer u uw houding ten opzichte van hen veranderd, dan zult u merken dat uw kinderen ook veranderen. Probeer het eens uit en zie of het werkt. Wij, als gelovigen kunnen ons ook de vraag stellen: is het werkelijk waar dat satan tegen ons blijft zeggen dat er niets deugt aan die gelovigen die wij al zo veel jaren beschuldigen. God zal ons, net zo veel als wij in ons denken en in ons hart onder invloed stonden van de geest van beschuldiging, roddel en laster tegenover anderen, op gelijke wijze en zelfs meer vullen met de geest van dankzegging en voorbede voor anderen. Daardoor zal de vijand geen ruimte meer in ons hart vinden. De “beschuldiger en zijn trawanten” zijn overwonnen en verdreven door de geest van voorbede. Wilt u hierin radicaal zijn en voor eens en altijd de gewoonte van het beschuldigen van anderen achterwege laten en deze vervangen voor de gewoonte van de voorbede? Laat de Heere ons hierbij helpen om dit te doen.

“Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden” (Openbaring 22:11).

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)