English
Het Woord voor De Week
April 2016 (2)
Wees een bruikbaar, gereinigd en geheiligd instrument voor God - Zac Poonen
(Seek To Be a Vessel, Sanctified and Useful For God)

Een van de eigenschappen van een oprechte dienaar van God is dat hij een geheiligd (apart gezet) instrument moet zijn, een werktuig die zichzelf reinigt (2 Timotheüs 2:20-21). Er wordt in het Nieuwe Testament over twee soorten reiniging gesproken. Een is de reiniging die God doet: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:7-9). God reinigt ons van de zondeschuld. Wij kunnen dat niet doen. Dat kan alleen door het bloed van Jezus. De tweede reiniging waarover gesproken wordt is iets dat wij zelf moeten doen (“Als iemand zich dan van deze dingen reinigt” – 2 Timotheüs 2:21). Dit is net als de twee zijden van een munt. God reinigt ons van de zonden uit ons verleden en wij reinigen onszelf van de verkeerde dingen die wij in ons leven opmerken.

Misschien is het uw gewoonte om moppen te tappen die anderen pijn doen – iets wat Jezus nooit zou doen. Vraag dan niet aan God om dit weg te nemen, maar zeg “Heere ik ga mijzelf hiervan reinigen; ik stop, met Uw hulp, met deze slechte gewoonte”. Of misschien heeft u de gewoonte om nieuwsgierig te zijn naar iemand anders zijn doen en laten, waardoor u een bemoeial bent geworden. U moet uzelf dan reinigen van het bemoeien met dingen die u op geen enkele wijze aangaan. Wanneer men zich op deze wijze reinigt dan kan men een bruikbaar instrument voor de Meester zijn.

De passie in vele jaren van mijn leven is geweest om een bruikbaar instrument voor de God te zijn zodat Hij door mij ieder goed werk in mijn aardse bestaan kan doen. Misschien leven wij 80 tot 90 jaar op deze aarde. Ieder jaar dat wij hier leven moet voor God belangrijk zijn. Wanneer u zo’n leven wilt leven dan moet u zich dagelijks reinigen. Vraag aan God of Hij dingen wil laten zien die onbelangrijk of niet goed zijn en reinig uzelf daarvan.

Laat uw leven een leven zijn waarin u zich constant reinigt. Wanneer u dit serieus neemt dan bent u een goed instrument voor de Meester. Er zijn in de gemeente veel onbruikbare instrumenten. Paulus vergelijkt christenen met verschillende soorten gebruiksvoorwerpen in een woning. “In een deftig huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor allerlei karweitjes in de keuken. Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als één van die borden van zuiver goud (de beste in huis) zodat Christus je kan gebruiken voor Zijn hoogste doelen” (2 Timotheüs 2:20-21- HB).

Denk hierbij niet alleen aan onbruikbaarheid. Veel mensen zijn blij met de wetenschap dat God hen gebruikt. In een huis worden vaker voorwerpen gebruikt die bijvoorbeeld van plastic in plaats van goud gemaakt zijn. Welk voorwerp heeft meer waarde. Bent u geïnteresseerd in de bruikbaarheid of in de geestelijke waarde? Uw geestelijke toestand is voor God van veel groter belang dan onze inzetbaarheid voor Zijn werk. God gebruikt heel mensen om dingen voor Hem te doen – zelfs de duivel gebruikt Hij hiervoor. De duivel stuurde op een bepaald moment een doorn in het vlees van Paulus en God gebruikte dit om Paulus nederig te laten zijn. God gebruikte Bileam. God gebruikte zelfs Salomo om bijbelgedeeltes te schrijven, maar ging daarna, gelet op de waarschuwingen die God hem gegeven had, waarschijnlijk naar de hel. Dus juich niet over het feit dat God u gebruikt. Velen die profeteren en in de naam van Jezus wonderen gedaan hebben zullen op de laatste dag afgewezen worden (Mattheüs7:22-23). Dus door God gebruikt worden is niet de hoofzaak. Wat bent u in wezen waard? Bent u een gouden gebruiksvoorwerp?

Wanneer er in een woning brand is dan haasten de mensen zich om hun gouden en zilveren voorwerpen uit het brandende huis te halen. Niet de houten, metalen, plastieken of porseleinen voorwerpen. Zo zal het ook gaan wanneer de wereld in brand staat. "Zij zullen van Mij zijn," antwoordt de HERE van de hemelse legers, "op de dag waarvoor Ik voorbereidingen zal treffen. En Ik zal hen sparen zoals iemand zijn gehoorzame, plichtsgetrouwe zoon spaart. Dan zult u het verschil zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degene die God dient en hij, die dat niet doet." (Maleachi 3:17-18 - HB). Wanneer u op dit moment een goedkoop aarden voorwerp bent, dan kunt een gouden gebruiksvoorwerp worden door uzelf te reinigen van de dingen in uw leven waarvan u ziet dat ze onchristelijk zijn.

Wanneer u besluit om uzelf te reinigen, dan zijn de verlangens die u vroeger had een van de eerste dingen waar u afstand van moet nemen (2 Timotheüs 2:22). Zelfs een man als Timotheüs, die op dat moment ongeveer 45 jaar oud was, moest vluchten voor de verlangens van toen hij nog jong was. Paulus zegt tegen deze godvruchtige broeder Timotheüs dat de enige manier om aan deze zonde te ontsnappen is om voor de verleiding op de vlucht te gaan. Hij moest zich niet verbeelden dat hij te oud was om hier niet meer door verleid te kunnen worden. Denk dus niet dat u niet verleid kunt worden omdat u 45 jaar of ouder bent. Laten dit soort zonden u niet naar beneden halen en uw bediening kapot maken.

“Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart” (2 Timotheüs 2:22). Met andere woorden, wij moeten in hoofdzaak gemeenschap zoeken met hen die reinheid nastreven. Dat zal ons helpen om zonden uit de weg te gaan. Onze beste vrienden op aarde moeten zij zijn die met hun hele hart reinheid nastreven. Velen hebben een lagere moraal en zijn niet geïnteresseerd in een godvruchtig leven. Wij moeten echter het merendeel van onze tijd doorbrengen met hen die een heilig leven willen leven.

Hoe kunnen wij weten of iemand zuiver van hart is? Jezus zei dat de mens datgene zegt waar zijn hart vol van is (Mattheüs 12:34). Wij kunnen weten wat er in iemand leeft door de dingen waar hij over spreekt. Wanneer hij steeds spreekt over geld en materiele zaken, dan is dat omdat zijn hart gevuld is met gedachten die beïnvloed worden door geld. Aan de andere kant is het zo dat wanneer iemand graag over de Heere praat, dan weet u waar zijn hart vol van is. Ik ga graag om met mensen die Jezus als hun voorbeeld hebben om naar te leven. Wanneer wij de Heer liefhebben dan houden wij ervan om over Hem te praten. Dat is het geheim van een effectief leven voor de Heere.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)