English
Het Woord voor De Week
Februari 2016 (1)
Gods heerlijkheid uitstralen vanuit ons aarden vat - Zac Poonen
(Having the Glory of God in an Earthen Vessel)

In 2 Korintiërs 4:6 begint Paulus uit te leggen wat het evangelie is. Er zijn veel mensen die het evangelie niet begrijpen omdat satan (de god van deze wereld) hun ogen verblind heeft waardoor zij niet kunnen zien. Paulus spreekt hier over de heerlijkheid van God, als de enige schat die wij op aarde (v.6) kunnen bezitten. Net zoals God in Genesis 1 het licht opdracht gaf om te schijnen, wil Hij ook in ons hart schijnen en dit licht zit in een aarden vat (2 Korintiërs 4:7). Tot het einde van ons leven zullen wij allemaal alleen aarden vaten zijn. Het enige attractieve aan dit aarden vat is dat het Gods heerlijkheid in zich heeft.

Abraham en David waren rijk in materieel opzicht. Dat was een aardse schat – omdat in die tijd alle mensen rijkdom als schat ervaren hebben. Maar in het Nieuwe Testament gebruikt God een man als Paulus die arm was en geen enkele indruk maakte. De overlevering verteld ons dat de apostel Paulus slechts 1,50 meter groot was, een kaal hoofd had, een zogenaamde haviksneus bezat en het grootste deel van zijn leven ziekelijk is geweest. Wanneer hij opstond om te spreken, dan was het geen imposante persoonlijkheid, maar dit was wel de man die God gebruikte om de wereld “ondersteboven te keren” (Handelingen 17:6) – omdat hij gezalfd was. Eigenlijk zette Paulus de wereld weer rechtop, nadat de hele wereld, sinds Adam gezondigd had, ondersteboven was. Hij was een zwak aarden vat maar wel één die de heerlijkheid van Christus in zich had.

Veel mensen zijn onder de indruk van zogenaamde grote dienaren van God, die net als filmsterren op verhogingen staan. Maar dat is niet de impressie die wij van Paulus krijgen van een ware dienaar van God. Hij was geen gouden vat. Hij was een aarden vat, een vat van klei. Wordt dus niet ontmoedigd wanneer u menselijke beperkingen en zwakheden bij uzelf ontdekt. Verzeker uzelf ervan dat er een grote heerlijkheid in u woont – dat u met een schoon geweten voor God kunt staan en altijd leeft onder de zalving van de Heilige Geest. Dat is wat echt belangrijk is.

Het licht in een aarden vat (2 Korintiërs 4:6-7) doet ons herinneren aan Gideons leger van 300 soldaten die allemaal een aarden kruik bij zich hadden met een licht erin. Deze 300 waren door God geselecteerd uit een grote groep van 32.000 soldaten en zijn een voorbeeld van de overwinnaars in de laatste dagen. Wanneer zij de strijd aangaan tegen satan, net zoals de soldaten, dan hebben zij een zwaard (het Woord van God). Maar zij hebben ook een aarden vaten (kruiken) met een brandende fakkels erin bij zich. Tegen de soldaten van Gideon werd gezegd dat zij hun kruiken stuk moesten slaan zodat hun licht kon schijnen. Wanneer u een licht in een aarden kruik plaats, dan zult u bijna geen licht zien schijnen, maar wanneer de kruik stuk is dan schijnt het licht volop in het rond. Paulus verteld ons hoe zijn aarden vat gebroken moest worden zodat het leven van Christus zichtbaar werd. Hij moest allerlei kwellingen en beschuldigen doorstaan, hij werd geslagen maar werd ondanks dit alles niet in het nauw gebracht (vers 8-12). Dus was zijn aarden vat gebroken en werd het licht (het leven van Jezus) in hem zichtbaar. Veel gelovigen kunnen dit niet begrijpen en zijn hier ook niet echt in geïnteresseerd. Maar alleen deze weg van het kruis, is de weg van het leven.

Wanneer u een korrel graan in de grond stopt, dan breekt de harde schil open. Alleen dan kan het leven, wat in de korrel zit, vrijkomen. Zelfs in ons, wedergeboren christenen, zit aan de buitenkant, vanuit ons zielse karakter en ons vlees een harde schil die gebroken moet worden. Alleen dan kan het licht van Gods heerlijkheid vanuit ons binnenste schijnen.

Dit is een principe wat wij in de hele Schrift kunnen zien. Toen de vrouw met de gesloten albasten kruik bij Jezus kwam, zat de heerlijke parfum erin. Maar niemand in het huis kon de geur van de parfum ruiken totdat de kruik gebroken was. Op dezelfde wijze moet God ons door verschillende omstandigheden leiden totdat ons oude leven “gebroken” is. Dan zijn wij voor veel mensen om ons heen niet meer aantrekkelijk. U kunt naar anderen wel slim willen overkomen, maar God zegt “laat mij dat verlangen in jouw breken”. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Er woont een fantastische heerlijkheid in onze geest wanneer Jezus bij ons binnen komt, maar ons zielenleven verhindert deze heerlijkheid om te kunnen schijnen. Dat is de reden waarom God toestaat dat er dingen in ons leven gebeuren waardoor wij “gebroken” worden, zodat wij volledig in Zijn dienst kunnen staan.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)