English
Het Woord voor De Week
Januari 2016 (4)
Een waardige ambassadeur voor Christus zijn - Zac Poonen
(Being a Dignified Ambassador for Christ)

In 2 Korintiërs 5:20 lezen wij, “Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep.” Het is een fantastische roeping om een ambassadeur van Jezus Christus te zijn. Er is een waardigheid in een oprecht kind van God. Zelfs de ambassadeur van een arm land heeft een waardigheid over zich; hoe groter en machtiger een land is, hoe waardiger haar ambassadeur is. Denk maar eens aan de ambassadeur van Amerika of India. Kunt u zich voorstellen met welke waardigheid hij zich gedraagt omdat hij weet dat hij de grootste supermacht in de wereld vertegenwoordigd. Hij zal niet iets goedkoops of minderwaardigs doen. Hij zal de mensen geen geld vragen en hij zal niets doen wat de naam van zijn land in diskrediet brengt.

Stelt u zich eens een man voor die, gekleed in een net pak, bij u aan de deur verschijnt (of op de televisie) en zegt, “ik ben de ambassadeur van Amerika. Wij zijn voor ons land wanhopig op zoek naar geld. Kunt u 10 euro’s aan ons doneren?” Wat zou u dan zeggen? U zult zeggen, “U bent een bedrieger. U bent de ambassadeur van Amerika niet. De ambassadeur van Amerika zal nooit op die wijze om geld bedelen.”

Stel nu dat een andere man bij u thuis aanbelt (of op de televisie verschijnt) en zegt, “Ik ben de ambassadeur van de Heere Jezus Christus. Wij hebben grote behoefte aan wat geld voor ons werk. Kunt u 10 euro geven voor ons werk?” U zult hem geloven, maar waarom? Omdat u denkt dat de ambassadeur van Amerika een waardig persoon is, terwijl daarentegen u de ambassadeur van Christus als een bedelaar ziet.

Er is echter slechts één supermacht in het universum – en dat is het Koninkrijk van de Almachtige God. De ambassadeur van Amerika mag dan wel de grootste wereldmacht op aarde vertegenwoordigen, maar in alle nederigheid kan ik zeggen dat ik een ambassadeur ben van de grootste supermacht in het universum. Dat is wat een ware discipel van Jezus is. Gedraagt u zich met de waardigheid van zo’n ambassadeur? Het doet pijn in mijn hart wanneer ik zie hoe de naam van Jezus Christus onteerd wordt door de onwaardige en goedkope manier waarop christelijke werkers op tv, in samenkomsten en via zogenaamde gebedsbrieven, bedelen om geld. In Psalm 50 vers 12 zegt de Heere, “Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.” Dat is wat een ware dienaar van God ook zegt: “Wanneer ik honger heb of iets anders nodig heb, dan zal ik dat niet aan u laten merken. Ik zal het tegen mijn Meester in de hemel zeggen. Tegen Hem, die de hele aarde bezit”.

Een ambassadeur moet altijd in contact staan met zijn thuisland. Hij kan het zich niet veroorloven om zelfs maar een dag zonder contact te zijn. Wij worden ook opgeroepen om op deze wijze te leven. Ik verlang naar de dag waarop wij in ons land kunnen zien dat de dienaren van God zichzelf presenteren met de waardigheid van een ambassadeur van de grootste supermacht in het universum – zelfs wanneer zij arm zijn en alleen maar op een fiets rijden. Hoeveel christelijke werkers zijn er als dit? De meeste christelijke werkers zijn waardige bedelaars die altijd aan mensen geld vragen en vooral achter de rijken aanlopen. Dat is een tragedie.

Onthoud dat u een ambassadeur van Jezus Christus bent, waar u ook gaat – wanneer u met de bus of de trein onderweg bent, op welke plek dan ook.

In 2 Korintiërs 6:3-10, spreekt Paulus over hoe hij zichzelf presenteerde als ambassadeur van Christus: “Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linker zijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als misleiders en toch waarachtigen; als onbekenden en toch bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.”

Dit was de wijze waarop Paulus leefde. Hij heeft nooit in het welvaartsevangelie geloofd.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)