English
Het Woord voor De Week
Januari 2016 (2)
Het leven van overwinning binnen gaan - Zac Poonen
(Entering The Life Of Victory)

De Heere zij tegen Jozua dat iedere plek waar hij zijn voet zou neerzetten, aan hem gegeven zou worden (Jozua 1:3) en dat niemand tegenover hem zal kunnen standhouden, al de dagen van zijn leven (Jozua 1:5). Dit is een symboliek van de nieuw testamentische belofte die aan ons gegeven is in Romeinen 6:14, “…de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade”. Het land Kanaän werd in het verleden door vele reuzen geregeerd, maar zij werden allemaal verslagen. Geen enkele zonde (hoe krachtig ook) is in staat om ons te onderdrukken. Dat is Gods wil voor ons. Jozua moest echter wel zijn voet neerzetten op het gebied, dat hij zich in de naam van God wilde opeisen. Alleen dan zou het zijn eigendom zijn. Zo is het ook met ons. Wij moeten ook onze erfenis in geloof opeisen. Wanneer wij Gods beloftes ons niet toe-eigenen, dan zullen zij in ons leven ook nooit werkelijkheid worden.

De Heere zij tegen Jozua: “wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links,” (Jozua 1:7). Wanneer Gods Woord zegt, “de zonde zal over u niet heersen” (Romeinen 6:14), dan moet u dit geloven en ervan getuigen. Dat betekent: beperk de reikwijdte van deze belofte niet. Reduceer het niet tot slechts enkele zonden. Maak er tegelijkertijd ook niet meer van dan wat er staat. Zeg niet dat wij net zo perfect kunnen zijn als Christus geweest is toen Hij op aarde was. Wij kunnen op deze aarde niet perfect en zonder zonde zijn. Dat is niet wat die belofte zegt. Het spreekt alleen over de overwinning over die zonden waarvan wij weten dat het zonden zijn (bewuste zonden). Wij kunnen alleen volledig op Christus lijken wanneer Hij terugkomt. 1 Johannes 3:2 is daar erg duidelijke over. Laten wij daarom niet verder gaan dat wat de Bijbel ons zegt en niet minder geloven dan wat de Bijbel ons belooft.

Net zo worden als Christus kan vergeleken worden met het bezetten van het hele land Kanaän of het beklimmen van een hele hoge berg. Wanneer wij ons bekeerd hebben (ons omgekeerd hebben naar God toe), dan zijn onze zonden vergeven en is ons verleden uitgewist, maar wij zijn nog steeds onder invloed van veel zonden. Wij kunnen dit vergelijken met het aan de voet van de berg staan. Daarna beginnen wij de berg te beklimmen. De top van de berg is de perfecte gelijkenis met Christus. Die top zullen wij alleen bereiken bij de terugkomst van Christus. Wij hoeven echter niet aan de voet van de berg te blijven leven – voortdurend verslagen door zonden. Nee, de Bijbel zegt ons in Hebreeën 6:1, “Laten wij …. doorgaan tot de volmaaktheid,”. Wij worden in 2 Korintiërs 7:1 opgeroepen om “vol ontzag voor God ons hele leven (te) heiligen”.

Wij hoeven niet angstig te zijn voor het woord “volmaaktheid”. Wij moeten het najagen - ertoe gedreven zijn. Paulus zij tegen het eind van zijn leven, “Ik heb de top niet bereikt, maar ik jaag het na” (Filippenzen 3:2-14). De Heere zegt nu tegen ons, “U bent lang genoeg aan de voet van de berg geweest. Beklim nu die berg. Jaag het na - zet uzelf ertoe”.

“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond” (Jozua 1:8). Wij moeten Gods Woord in ons hart hebben en ook in onze mond. Wij moeten de beloftes van God met onze mond uitspreken. Het probleem met veel christenen vandaag de dag is dat zij met hun mond de dingen belijden waar zij naar verlangen. Zij zeggen: “ik verlang ernaar dat ik een groot huis zal krijgen. Ik wil graag dat ik een betere baan zal krijgen. Ik hoop dat ik een goede auto krijg”!! Laten wij in plaats daarvan, Gods Woord belijden: “Heere, ik verlang ernaar dat ik boosheid zal overwinnen; Ik wil de begeerlijke blikken met mijn ogen en hart overwinnen; Ik proclameer dat ik de liefde voor geld zal overwinnen”. Dit zijn de dingen die wij met onze mond moeten belijden. De duivel echter wil niet dat wij van deze dingen getuigen en laat ons daarom toegeven aan ons verlangen voor materialistische dingen.

U kunt de gemeente niet bouwen met mensen die geïnteresseerd zijn in materialistische dingen. U kunt de gemeente alleen opbouwen met mensen die geïnteresseerd zijn in hemelse dingen en in een godvruchtig leven. Lok geen mensen naar uw gemeente door hen wereldse zegeningen in het vooruitzicht te stellen. Geeft Gods Woord ergens de belofte dat Hij u zal zegenen met een huis of een auto? Nee, Gods Woord belooft dat wij zonde kunnen overwinnen; dat u een leven kunt binnengaan waar u altijd, in de Heere, blij kunt zijn – 24 uur per dag – zonder depressiviteit, ontmoediging en verslagenheid – altijd overwinnend, altijd in blijdschap en altijd dankend, in alles en voor ieder mens. Dit is het leven in het nieuwe verbond (Kanaän, overvloeiend van melk en honing) dat de Bijbel ons beloofd. Belijdt dit en proclameer, “Heere, dit is het leven wat ik elke dag dat ik leef wil leven”.

Dat is het leven dat ik wilde leven toen ik nog jonge christen was en ontdekte dat de Bijbel mij dat aanbood. Maar toen ik de christelijke leiders om mij heen zag, ontdekte ik dat zij verslagen waren door de zonde. Daarop zei ik, “Ik wil niet over hen oordelen, dat is niet mijn aangelegenheid, maar ik wil ook niet naar hen opzien als mijn voorbeeld. Ik wil alleen maar gericht zijn op Gods Woord. Ik wil alleen maar zien op Uw beloftes. Ik wil alleen maar zien op Jezus als mijn enige Voorbeeld. “Ik was als gelovige vele jarenlang verslagen maar toen ik eenmaal mijn erfenis in Christus ontdekte, bleef ik, vanaf dat moment de beloftes van God in de Bijbel proclameren – dat mij een leven beloofd van constante vreugde en een voortdurend overwinningsleven. Uiteindelijk gaf God mij het verlangen van mijn hart. Dit is de wijze waarop ik nu wil leven, en dat is de wijze waarop ik tot het eind van mijn leven wil leven.

Laat daarom Gods beloftes niet uit uw mond verdwijnen. Wanneer u deze boodschap doorgeeft, dan zult u merken dat u vaak een eenzame stem van God bent tussen de vele populariteit zoekende predikers. Raak echter niet ontmoedigd, want God zal tot het einde aan uw zijde staan.

Jozua kreeg de opdracht om dag en nacht over Gods Woord te mediteren. Wij hoeven niet te mediteren over de noden van ongelovigen, ondanks dat het iets is wat goed lijkt om te doen. U kunt deze ongelovigen echter niet helpen wanneer u niet dag en nacht Gods Woord overdenkt. God beloofde Jozua zowel voorspoed als wijsheid in handelen, wanneer hij dat zou doen (Jozua 1:8). Het echte “welvaartsevangelie” is een evangelie waarin onze levens op een hemelse en geestelijke wijze voorspoedig, welvarend en succesvol worden. ‘Welvaart en succes’ zijn de twee dingen waar iedereen in zijn leven naar op zoek is, maar men zoekt het niet op de wijze zoals God hierover spreekt in Jozua 1:8.

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)