English
Het Woord voor De Week
Februari 2017 (1)
In de bres staan voor God
God is altijd op zoek naar tenminste één persoon die voor God in de bres staat (zoals wij kunnen lezen in Ezechiël 22:30). Op een bepaald moment vond Hij Enoch, toen Noach daarna Abraham en later Elia en Johannes de Doper, enz...
lees verder
"Het Woord voor De Week " - Wilt u de wekelijkse artikelen ontvangen per e-mail? Stuurt u dan uw naam en e-mailadres naar: [email protected]
2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016

Februari(1)-In de bres staan voor God

Januari(5)-Oprechte bekering en geloof
Januari(4)-Een huwelijk volgens Gods plan
Januari(3)-Kanaän of Egypte
Januari(2)-Een nieuwe en levende weg
Januari(1)-Volg Jezus als uw voorbeeld in het...

December(4)-Er is een verschil tussen rechtvaardig...
December(3)-Zonde is het missen van Gods nabijheid
December(2)-Kerst – christelijk of heidens?
December(1)-Laat de brandende lamp van Gods Woord...

November(4)-Jezus heeft satan overwonnen
November(3)-Gezamenlijk erfgenaam...
November(2)-Paulus confronteert een leider...
November(1)-Evangeliseer en maak discipelen

October(5)-Het verschil tussen geloof...
October(4)-Hoe God iemand voorbereid...
October(3)-Onderwerping aan gezag
October(2)-Vergeving en herstel
October(1)-Geestelijke oorlogsvoering

September(4)-Christus heeft de gemeente...
September(3)-Wonen in een verterend vuur
September(2)-Word niet dronken van wijn,…
September(1)-De eerste zendingsopdracht

August(4)-Wordt geleid door de Geest
August(3)-Sta Gods plannen niet in de weg
August(2)-Deel hebben aan het lijden van Christus
August(1)-De eenheid van de Geest in het...

Juli(5)-Het grote belang van openbaring
Juli(4)-Een vrome jonge vrouw
Juli(3)-Gezegend met alle hemelse geestelijke zegeningen
Juli(2)-De eerste martelaar en Geest vervulde profeet
Juli(1)-Het werk van de Heilige Geest

Juni(4)-Leren en volgen
Juni(3)-Drie geestelijke huwelijken
Juni(2)-Kwaliteit verhogen en kwantiteit verminderen
Juni(1)-De drie verzoekingen

Mei(5)-Wij ontvangen naar de mate van ons geloof
Mei(4)-Valse leraren – seksuele zonden en liefde voor geld
Mei(3)-Waarderen en bemoedigen
Mei(2)-Drie niveaus van het christenleven
Mei(1)-Bent u een aanklager of een voorbidder?

April(4)-Titels en salarissen voor gemeenteleiders
April(3)-Bekeer u van een leven voor uzelf
April(2)-Wees een bruikbaar, gereinigd..
April(1)-Twee machtige waarheden

Maart(4)-Drie gevaarlijke zonden
Maart(3)-God heeft “helpers” aangesteld in de gemeente
Maart(2)-Barmhartigheid uit dankbaarheid
Maart(1)-De nieuw testamentische gemeente

Feb.(4)-Iedere volgeling van Jezus moet...
Feb.(3)-"Leid ons niet in verzoeking...
Feb.(2)-Het geheim om te kunnen onderscheiden
Feb.(1)-Gods heerlijkheid uitstralen vanuit ons..

Jan.(5)-Het leven en de gemeente in het Nieuwe Verbond
Jan.(4)-Een waardige ambassadeur voor Christus zijn
Jan.(3)-Er zijn verschillen in het lichaam van Christus..
Jan.(2)-Het leven van overwinning binnen gaan
Jan.(1)-Enkele prachtige waarheden voor het nieuwe..
Kijk voor meer Nederlandse uitgaven ook op: shub.nl
Boeken

De Bergrede
Gods doel met je mislukkingen
De Heere en Zijn Gemeente
De dienaar van het Nieuwe Verbond
Ken je vijand
Gods goedkeuring ontvangen
Vijftig kenmerken van farizeeën
Een goed fundament
Een Geestelijk Leider
Hoe vind ik Gods wil?
Sieraad voor As
Een leven van overwinning
Wandelen zoals Hij
De belangrijkste prioriteiten van het christenleven

Video

De Waarheid Zal U Vrijmaken
   1. Vrij Van Zonde
   2. Vrij Van Onzekerheid
   3. Vrij Van Wetticisme
   4. Vrij Van Trots
   5. Vrijheid Voor De Jeugd
   6. Vrijheid In Ons Lichaam
   7. Vrij Van De Liefde Voor Geld
Het zien van de heerlijkheid van Christus in Zijn Persoon
Het Nieuwe Verbond
De hemelse roeping van de man in het huwelijk
In de gemeenschap van de heiligen
In onze gehoorzaamheid aan de Schriften
Vraag en antwoord
In de dingen die komen gaan - Jeruzalem vs. Babel

Artikelen
Kerst en Pasen – Christelijk of heidens
Het ware en het valse Evangelie
Een Heldere Evanglieboodshap
Mijn manier van spreken
Vijf zonden die Jezus het meest haatte
Ware en valse profeten
Een verhindering voor jongere werkers
Geestelijke gevaren als we gezegend worden
God heeft vandaag mannen nodig
Goddelijke zalving en geestelijke afname
Dode werken
Maakt u discipelen of bekeerlingen?
Jezelf vernederen
Hongeren en dorsten naar meer van God
God heeft vandaag vrouwen nodig
God en de mammon
De videoband van ons geheugen
De invloed van één mens
Breken met bewust zondigen!
Een verhindering voor jongere werkers
De Geest Van Het Nieuwe Verbond
Het Nieuwe Verbond - Een Deelgenootschap Met Jezus

   
Index | Contact

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)