English shape=
  

Heti ige - WFTW

A “heti ige” egy emailos hírlevél, ami minden héten kiküldésre kerül. Minden példány egy részlet Zac Poonen valamelyik cikkéből, könyvéből vagy igehirdetéséből.
Heti ige
 • Jonatán és Dávid csodálatos magatartása 
 • Isten igaz kegyelme 
 • A börtönben eltöltött idő áldása 
 • Féltékenység, pénzsóvárgás és lázadás  
 • Egy felszabadító igazság  
 • A test az Úrért és az Úr a testért van  
 • Az Úr szeretete fontosabb, mint a tanok 
 • Isten szíve szerint való pásztorok 
 • A túlterheltség - a Sátán gonosz terve 
 • Légy Isten embere 
 • JValódi bűnbánat és hit 
 • Az Isten által megszentelt házasság 
 • Ha Isten arra hívott el, hogy „Kánaánban” élj, akkor ne menj „Egyiptomba” 
 • Egy új és élő út 
 • Jézus példájának követése az újévben 
 • Az igazság cselekedete és szeretete között különbség van 
 • A bűn nem más, mint szűkölködni Isten dicsősége nélkül 
 • Karácsony – keresztyén vagy pogány? 
 • Isten igéjének világossága hadd világítson be a sötét sarkokba 
 • Jézus győzelme a Sátán felett  
 • Az élet kegyelméből örököstársak  
 • Pál szembeszáll Péterrel, az egyház legidősebb vezetőjével  
 • A hit és a törvény munkája közötti különbség  
 • Hogyan készít fel Isten egy embert a szolgálatra  
 • Engedelmeskedjetek a hatalmasságoknak  
 • Helyreállás és megbocsátás  
 • Szellemi hadviselés  
 • Krisztus szerette az egyházat és Önmagát adta érte  
 • Meg ne részegedjetek bortól, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel  
 • Az első misszionáriusok kiküldése  
 • A Szent Szellem vezessen benneteket  
 • Ne akadályozd Isten tervét!  
 • Krisztus szenvedésében osztozni 
 • Őrizd meg a szellem egységét a házasságodban és a gyülekezetben  
 • A kijelentésnek óriási fontossága van  
 • Szellemi áldások a mennyekben  
 • István – az első mártír és Szent Szellemmel teljes próféta  
 • A Szent Szellem szolgálata  
 • Jézustól tanulni és követni Őt  
 • Három szellemi házasság  
 • A minőség javítása, a mennyiség csökkentése  
 • Három kísértés 
 • Három veszélyes bűn  
 • Két fontos igazság 
 • Földi edényünkben hordozzuk Isten dicsőségét 
 • Néhány csodálatos igazság (2016 újévre) 
 • Belépés egy győzedelmes életbe 
 • Isten által eltervezett sokszínűség Krisztus testében  
 • Jézus Krisztus méltóságteljes nagykövetének lenni 
 • Újszövetségi élet és gyülekezet  
 • Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól” (Máté 6.13) - ZacPoonen  
 • Újszövetségi gyülekezetek  
 • Isten „gyámolokat” helyezett el az egyházban  
 • Két fontos igazság  
 • Megszentelt és hasznos edénynek lenni Isten számára  
 • Megtérés az önmagadnak való élésből  
 • Gyülekezetvezetők címe és fizetése  
 • Vádolsz vagy közbenjársz?  
 • A keresztyén élet három szintje  
 • Elismerés és bátorítás 
 • Hamis tanítók – szexuális bűnök és a pénz szeretete  
 • A hitünk mértéke határozza meg, hogy mit... 
 • Veszélyes a többséget követni  
 • Isten tervének betöltése az életünkben  
 • Isten igaz szolgáinak hét ismertetőjegye  
 • A dicsőítés és a szentség szelleme  
 • A Szent Szellem erejével szolgálva az Urat  
 • Itt vagyok – küldj el engem  
 • Krisztushoz hasonló élet és szolgálat  
 • Az Úr félelme  
 • Az életed olyan lehet, mint a megöntözött... 
 • Az elhívásunk Isten normájának képviselete  
 • Ne hamisítsd meg Isten igéjét  
 • Hálásnak lenni a szellemi növekedés egyik jele  
 • Követhetünk istenfélő embereket vagy csak...  
 • A kegyelem egyesít bennünket  
 • Szabadság a világ szellemétől  
 • Jó akarat mindenki felé  
 • Légy szabad az Antikrisztus szellemétől  
 • A kárhoztatás szolgálata 
 • A Jézusnak való odaszentelés megőrzése...  
 • Tanuljuk meg Isten szemével látni a dolgokat  
 • Az első zsengék 
 • Az életünk tisztaságának fontossága  
 • Egy üzenet, ami kihívás elé állít bennünket 
 • Isten nem az adományainkat akarja, hanem a testünket élő áldozatként 
 • Az ó – és az újszövetségi szolgálat közötti... 
 • Jézus szenvedés által tanulta meg az engedelmességet 
 • Ne maradj csecsemő keresztyén!  
 • Sofóniás időszerű üzenete  
 • Isten beszéde szétválasztja a lelkit és a szellemit  
 • Legyél Jézus Krisztus nagykövete  
 • Isten adhat bölcsességet minden problémád megoldásához  


 • Lépj kapcsolatba velünk

  © Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)