English shape=
  

Magunkról

Hitvallásunk:
Hisszük, hogy a Biblia (66 könyv) Isten inspirált és csalhatatlan beszéde, ami egyedüli és elégséges iránymutatás a földi életünkre.
Hisszük, hogy az egy örökkévaló Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szent Szellem.
Hiszünk Urunk, Jézus Krisztus isteni mivoltában, szűztől való születésében, tökéletes - bűn nélküli – életében, helyettesítő halálában a bűneinkért való váltságul, testének feltámadásában, felemeltetésében az Atyához és a szentjeiért való személyes visszajövetelében a földre.
Hisszük, hogy a bűn miatt minden ember a halál és a teljes elveszettség állapotában van és egyetlen mód van a bűnök bocsánatának elnyerésére, a bűnök megbánása és az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában való hit.
Hiszünk a Szent Szellem újjáteremtő munkájában, aki újjászül egy személyt,hogy ez által Isten gyermekévé váljon.
Hisszük, hogy a megigazulás egyedül a Krisztusban való hit által lehetséges, aminek bizonyítéka az Istent dicsőítő jó cselekedetek.
Hiszünk az újjászületést követő víz alá merítéssel történő keresztségben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.
Hiszünk a Szent Szellemmel való folyamatos betöltekezés szükségességében, ami erőt ad a Krisztusról való bizonyságtételhez - éltünkkel és beszédünkkel.
Hiszünk az igazak örök életre és gonoszok örök kárhozatra való feltámadásában.


Zac Poonenről:

Zac Poonen korábban indiai tengerésztiszt volt, aki az elmúlt 50 évben Biblia tanítóként szolgálta az Urat és mint vén számos gyülekezetért hordozott felelősséget.
Számos könyvet és cikket írt angolul, amiket a más indiai nyelvekre is lefordítottak. Üzenetei audio - és video kazettákon ill. CD-ken Indiában és külföldön egyaránt elérhetők. (Lásd. Könyvek, Audio és Video részt)
Zac Poonen a CFC más véneihez hasonlóan magát és családját mint “sátor-készítő” támogatja, szolgálatáért semmiféle fizetést nem kap. Nem részesül jogdíjban sem a CFC által kiadott könyvei, audio és video kazettái ill. CD-i után.

Lépj kapcsolatba velünk

© Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)