English
Słowo na tydzień
Kwietnia 2016 (1)
Dwie potężne prawdy - Zac Poonen
(Two powerful truths)

1. Pan Bóg brzydzi się tym, czym zachwyca się ten świat

„Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.” (Łk. 16:15). Rzeczy, które są uważane za wspaniałe wśród ludzi ze świata, nie tylko nie mają żadnej wartości w oczach Pana, ale tak naprawdę są obrzydliwością dla Niego. A więc jeżeli wszystkie ziemskie wspaniałości są odrazą dla Boga, to muszą być one odrazą również i dla nas.

Każdy na świecie uważa pieniądze za coś cennego. Bóg zaś mówi, że każdego kto miłuje pieniądze i pragnie się wzbogacać, prędzej czy później spotkają następujące konsekwencje (1 Tym. 6:9, 10) a) wpadają w pokuszenie, b) wpadają w sidła, c) wpadają w liczne pożądliwości, d) wpadają w bezsensowne pożądliwości , e) pożądliwości pogrążają ludzi w zgubę f) pogrążają w zatracenie, g) zboczą z drogi wiary i h) uwikłają się sami w przeróżne cierpienia.

Obserwuję jak to się dzieje wciąż i wciąż u wierzących na całym świecie.

Jednym z powodów, dla którego prorocze słowo pochodzące od Pana jest rzadko słyszane tutaj na ziemi, jest to, że większość kaznodziei miłuje pieniądze. Jezus mówi, że ten prawdziwy skarb nie będzie dany temu, który nie był wierny w sprawie pieniędzy (Łk. 16:11). To właśnie dlatego słuchamy tak wielu nudnych nauczań i tak wielu nudnych świadectw na spotkaniach w kościele, bądź konferencjach.

2.Nikt oprócz nas samych nie może nas skrzywdzić

„I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?” (1 P 3:13)

Pan Bóg w swej potędze współdziała we wszystkim ku dobremu, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani – z tymi, którzy nie mają żadnych własnych celów i ambicji, oprócz Jego woli dla ich życia (Rz. 8:28). Ten, kto ma egoistyczne ambicje, nie ma prawa domagać się wypełnienia tej obietnicy, natomiast akceptując w pełni wolę Bożą, możemy oczekiwać spełnienia danej obietnicy, w każdej minucie naszego życia na ziemi, wtedy już nic nie będzie mogło nam wyrządzić krzywdy.

Wszystko co względem nas będą czynili inni – dobro czy zło, przypadkowo lub celowo – przejdzie przez filtr Rzymian 8:28 i będzie działało na naszą korzyść, sprawiając że będziemy stawali się lepsi – za każdym razem upodabniając się do Chrystusa (Rz. 8:29) – to jest to, co Pan dla nas zaplanował. Ten filtr działa doskonale za każdym razem, ale dla tych którzy wypełniają warunki zawarte w tym wersie.

Następnie, 1 Piotra 3:13 mówi nam, że nikt nie może nas skrzywdzić, jeżeli „będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego”. Niestety ten wers nie jest tak samo znany jak wers Rzymian 8:28. Musimy go więc spopularyzować już teraz. Aczkolwiek ten wers odnosi się tylko do tych, którzy są gorliwi w utrzymywaniu własnych serc w dobroci względem wszystkich ludzi. Wtedy nikt, ani demon, ani żadna istota ludzka nie będzie w stanie skrzywdzić takiego wierzącego.

Tak więc kiedykolwiek usłyszymy, że jakiś Chrześcijanin narzeka, że inni go skrzywdzili, to to oznacza, że on niebezpośrednio przyznaje, że nie kocha Pana Boga, że nie jest powołany zgodnie z Jego wolą i nie był gorliwy ku dobremu. W innym wypadku, cokolwiek ci inni by mu zrobili, mogłoby mu to tylko wyjść na dobre i nie miał by powodów do narzekania.

Właściwie, jedyną osobą, która może cię skrzywdzić, jesteś ty sam – poprzez twoją niewierność i złą postawę względem innych.

Mam teraz 76 lat i mogę szczerze powiedzieć, że nikomu nigdy nie udało się mnie skrzywdzić, w całym moim życiu. Wielu próbowało, ale WSZYSTKO co oni robili działało na moją korzyść i działo się to dla dobra mojej służby. Tak więc dziękuję Panu również i za tych ludzi. Ci, którzy mi się stawiali byli w większości tylko tak zwanymi „wierzącymi”, którzy nie rozumieli dróg Bożych. Daję ci moje świadectwo, tak aby zachęcić się do uwierzenia, że to może być i twoje świadectwo – zawsze.

   
Index | Kontakt

© 2013 Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)