English
Słowo na tydzień
Marzec 2016 (1)
Kościoły Nowego Przymierza - Zac Poonen
(New-Covenant Churches)

Symbolem, który wyróżnia kościół Nowego Testamentu, jest obecność Boga pośród niego. Kiedy duch proroczy jest silnie obecny podczas spotkania kościoła, ci którzy przyszli na to spotkanie, upadną na twarze i wyznają „Prawdziwie Bóg jest pośród was” (1 Kor 14:24,25).

Jeżeli Jezus prorokowałby w kościele, nasze serca byłyby rozpalone, tak jak serca dwóch uczniów kiedy byli w drodze do Emmaus, gdy przemawiał do nich Jezus (Łk 24:32).

Bóg jest ogniem trawiącym. Kiedy Bóg objawił się w krzewie, z którego przemawiał do Mojżesza, krzew płonął, a żaden z robaków nie był w stanie przetrwać w tym krzewie. W ten sam sposób żaden z grzechów nie może pozostać ukryty lub zatajony, gdzie jest obecny wszechmocny, potężny Bóg. Taki kościół jest właśnie kościołem nowotestamentowym. Oczy Pana Jezusa są jak płomień ognisty (Obj.1:14), On wciąż przeszukuje wszystkie zbudowane przez Niego kościoły w celu ujawnienia grzechów, ludzkich tradycji i faryzeizmu.

Ubogość w duchu jest kluczem do królestwa niebios (Mat 5:3). Bez tego nie będziemy w stanie zbudować nowotestamentowego kościoła. Być ubogim w duchu to być stale złamanym przed Panem z poczuciem naszych własnych potrzeb, ponieważ powinna być w nas wielka i silna tęsknota do tego, aby być idealnym, tak samo jak nasz Niebieski Ojciec jest idealny. „Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane” (Ps. 34:19). A kiedy On jest blisko nas, Jego obecność wnosi niebiański ogień w nasze serca, a poprzez nas, dokądkolwiek byśmy nie poszli, przenosi go również na innych.

W kościele Nowego Przymierza, wielu będzie się czuło urażonym nauczaniem Słowa Bożego i opuszczą kościół. Napisano o kościele w Jeruzalem, że „Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać” (Dz. 5:13).

Kiedy obecność Jezusa jest silnie odczuwalna w kościele, Jego uczniowie są pochłonięci poszukiwaniem Jego chwały. Dowodem na to, że naprawdę ujrzeliśmy chwałę zmartwychwstałego Pana będzie to, że rzeczy ziemskie (takie jak wygoda, honor i bogactwo) staną się w naszych oczach niczym i już nigdy nie będzie to dla nas stanowiło atrakcji, taką jaką było wcześniej.

W kościele Nowego Przymierza, nie tylko będą miały miejsce potężne głoszenia Słowa, ale również żywe przykłady Słowa. To nie nowe doktryny mają wpływ na ludzi, ale święte życie. Nowotestamentowi słudzy nie tylko wygłaszają kazania innym, ale również zapraszają ich do podążania za ich przykładem (1 Kor. 11:1). Powinniśmy płakać jeżeli nasz przykład nie jest niczym cennym. Powinniśmy zwiesić nasze głowy ze wstydu, jeżeli zanudzamy innych naszymi oschłymi, nienamaszczonymi Duchem Świętym kazaniami. Nie jest to możliwe, aby stać się chłodnym lub faryzejskim kiedy podążamy za Jezusem. Kiedy mamy jedynie sny i wizje tego, co mamy głosić, a żadnego słowa pochodzącego od Pana, którym mielibyśmy karmić ludzi, to znaczy, że jesteśmy daleko od Jezusa. Jest to niemożliwe, aby zanudzać ludzi, kiedy prawdziwie jest Pan obecny w naszej służbie.

Jezus zmartwychwstał, tak aby we wszystkim mógł być pierwszym (Kol. 1:18). Bóg w pełni wspiera tych, którzy zapragnęli aby w ich życiu Jezus również był pierwszy. Oznacza to, że odrzucamy swoje własne plany i prawa, a pozwalamy Jezusowi mówić nam co mamy robić, jak mamy wydawać nasze pieniądze, jak spędzać czas itd. Jeżeli to właśnie jest twoją jedyną ambicją w życiu, możesz być pewny, że Pan wykorzysta cię w celu zbudowania kościoła Nowego Przymierza w twojej okolicy.

Wielu twierdzi, że Jezus jest pośród nich, tylko dlatego że przytaczają Jego Imię (Mat. 18:20), ale oni sami siebie zwodzą. Jeżeli naprawdę jest On pośród nich obecny, to czemu te spotkania są takie nudne? Jak to jest, że życia nie zostają przemieniane? Nawet krótki czas spędzony w towarzystwie prawdziwie Bożego człowieka ma głęboki wpływ na nas, taki że nawet zmienia on kierunek naszego życia. O ile większy wpływ wywarłby na nasze życie, nawet krótki, ale czas spędzony z Jezusem osobiście. Tak więc jeżeli życie nie odmienia się podczas spotkań w kościele, musimy przyznać, że Bóg nie jest podczas nich obecny. To oznacza, że nie jesteśmy kościołem Nowego Przymierza.

   
Index | Kontakt

© 2013 Copyright - Christian Fellowship Church , Bangalore. (INDIA)